2004-11-03 • 53 Ogólnopolska Wystawa Gołębi Pocztowych.

Aktualności

2004-11-03 – Zdzisław Karoń


53 OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA GOŁĘBI POCZTOWYCH

SZANOWNI PAŃSTWO!

Serdecznie witam na naszej Wystawie – największym dorocznym spotkaniu hodowców gołębi pocztowych w Polsce, która jest od lat jedną z największych gołębiarskich imprez w świecie.

Nasze wystawy – każdą i na każdym organizacyjnym szczeblu Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, na jakim są urządzane – zwykliśmy traktować jako swoiste święto. A święto to nie tylko czas, w którym uwalniamy się od uciążliwych, codziennych obowiązków, czas relaksu i odpoczynku, to także czas większego otwarcia się na innych, na bliźnich, budowania rodzinnej i przyjacielskiej wspólnoty, okazja do uzewnętrznienia wobec niej swych uczuć, manifestowania i umacniania koleżeństwa i solidarności. Niech i ta kolejna, 53. już z rzędu, Wystawa Ogólnopolska będzie takim właśnie czasem! Niech będzie prawdziwym naszym świętem!

Ze swej strony, jako organizatorzy tego święta, zrobiliśmy wszystko, by stworzyć po temu odpowiednie warunki. Mam nadzieję, że każdy przybywający do wystawowej hali, hodowca i nie-hodowca będzie usatysfakcjonowany – nie tylko daną mu możliwością kontaktu i obcowania z pięknymi ptakami, ale także tym, co zaoferuje mu „zaplecze” Wystawy.

Szczególnie serdecznie witam tych, których gołębie zostały na tę naszą Wystawę zakwalifikowane na wystawach okręgowych. Jesteście koledzy sportową elitą naszej organizacji, a Wasze ptaki to elita 4. milionowej populacji polskich gołębi pocztowych! Najlepsze z najlepszych w sezonie 2002! To spośród nich wyłoniona została pokazywana na osobnym stoisku nasza polska reprezentacja na XXVIII Olimpiadę do Lievin, która odbędzie się za niecały miesiąc. Zachęcam do oględzin, gratulując zarazem właścicielom i serdecznie życząc im na tej Olimpiadzie sukcesów, na miarę tych, jakie odnieśliśmy na poprzedniej Olimpiadzie w Kapsztadzie! Bo te ich sukcesy będą przecież naszymi wspólnymi!

Kończąc chciałbym z satysfakcją zacytować to, co w uroczystym przesłaniu napisał do nas – hodowców przy okazji poprzedniej Ogólnopolskiej Wystawy Wicepremier i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Jarosław Kalinowski: „Uprawiacie wyjątkowo piękne i szlachetne hobby. Hobby, które daje Wam możliwość zdrowego wyżycia się w uczciwym sportowym współzawodnictwie, a zarazem duchowo rozwija i bogaci, nadaje życiu specyficzny smak. Wszyscy lubimy gołębie, wielu z nas fascynuje ich piękno i mądrość. Wy hodowcy jednak je po prostu kochacie, a przy tym umiecie je zrozumieć i potraficie z nimi wspaniale współdziałać”. I jeszcze: „Chciałbym wszystkim polskim hodowcom (…) przekazać moje gorące podziękowania i gratulacje. Za to, że tak umiejętnie i z taką pasją upiększacie Wasze własne i nasze wspólne polskie życie, że swymi rozlicznymi działaniami to nasze wspólne polskie życie aktywnie współorganizujecie i ulepszacie. Za to, że czynnie uczestnicząc w światowym ruchu miłośników gołębi pocztowych na swój sposób, ale skutecznie rozsł awiacie nasz kraj i budujecie znakomitą opinię o umiejętnościach i zdolnościach Polaków (…)”.

Miło słyszeć takie słowa. Świadczą o tym, że się nas widzi i że się docenia zarówno wartość naszej pięknej pasji, jak i nasze sukcesy.

Prezes ZG PZHGP
inż. Jan KAWALER

Chorzów – styczeń 2003 roku


KOMISJA SĘDZIOWSKA
Sędziowie Dyplomowani
Bogdan ADAM Okręg PZHGP Gdańsk
Stanisław BIŚ Okręg PZHGP Śląsk Południe
Edmund CELOCH Okręg PZHGP Katowice
Edward DĄBROWSKI Okręg PZHGP Opole
Rajmund DUDA Okręg PZHGP Śląsk Południe
Piotr GŁADKI Okręg PZHGP Katowice
Waldem ar GÓRECKI Okręg PZHGP Częstochowa
Franciszek GIEMRA Okręg PZHGP Rzeszów
Jan KLUMP Okręg PZHGP Opole
Andrzej KOWALIK Okręg PZHGP Rzeszów
Kazimierz LUDYGA Okręg PZHGP Katowice
Jan MATYS Okręg PZHGP Opole
Adam MORAWSKI Okręg PZHGP Bydgoszcz
Gerard PIETRZOK Okręg PZHGP Katowice
Henryk SCHNEIDER Okręg PZHGP Katowice
Karol WÓJCIK Okręg PZHGP Tarnów
Ks. Dr. Józef ŻYŁKA Okręg PZHGP Opole