2004-11-03 • MISTRZOSTWO POLSKI W KATEGORII „M” – „MARATON”

Aktualności

2004-11-03 – Zdzisław Karoń


MISTRZOSTWO POLSKI
W KATEGORII „M” – „MARATON”
Zarząd Główny PZHGP na posiedzeniu w dniu 17.04.2004 roku zatwierdził wprowadzenie od 2005 roku dodatkowego Mistrzostwa Polski w kategorii „M” – „Maraton”.

W związku z powyższym wprowadza się dodatkowe uzupełnienia w „Regulaminie współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Polski”’ uchwalonego przez Zarząd Główny PZHGP w dniu 23.11.2002 roku.

§ 1

Wprowadza sie nowa Kategorie – „M” – Maraton.

§ 3

Kategoria „M” – loty powyżej 500 km. Do lotów zaliczanych wyłącznie do tej kategorii nie obowiązuje ograniczenie planu lotów do 14. Listy konkursowe z lotów zaliczanych wyłącznie do kategorii „M” mogą sporządzać organizatorzy lotów, tj. Okręgi lub Rejony Lotowe i w tych przypadkach nie ma zastosowania pkt 2 Rozdział XIII Regulaminu Lotowo – Zegarowego.

§ 6

Kategoria „M” : 3 gołębie, które zdobyly 2 konkursy w lotach powyżej 500 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie może być mniejszy niż 1600 km.

§ 11

W kategorii „M” sklasyfikowanych zostanie :
– 3 mistrzów
– 50 przodowników