2004-11-03 • Posiedzenie Zarządu Głównego PZHGP.

Aktualności

2004-11-03 – Zdzisław Karoń


W dniu 17 kwietnia 2004 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PZHGP.

PO WYSŁUCHANIU SPRAWOZDAŃ
– prezydium zarządu
– poszczególnych komisji

Udzielono absolutorium dla Prezydium ZG PZHGP za rok 2003.
Zatwierdzono preliminarz na 2004 rok.Zatwierdzono nowe Mistrzostwo Polski na 2004 rok gołębi młodych
Zatwierdzono nową kategorie w Mistrzostwie Polski na 2005 rok kat. „M” maraton

……więcej informacji z posiedzenia ZG PZHGP w miesięczniku Hodowca