2004-11-29 • HODOWCA NR 12 GRUDZIEŃ 2004

Aktualności

2004-11-29 – Zdzisław Karoń


W „HGP” ukazało się ogłoszenie z błędnie podaną nazwą miejscowości, w której odbywać się będzie sprzedaż gołębi.
Oto poprawna treść ogłoszenia :
„Zawiadamiamy, że w dniach 27-28.11.2004 roku podczas Wystawy Rejonu Lotowego Dąbrowa Górnicza (Dom Strażaka, Stare Bukowo) oraz dnia 5.12.2004 roku w Chrzanowie, przy ul. Aleja Henryka 12 (siedziba Oddziału) godzina 12:00 odbędzie się sprzedaż gołębi zmarłego czołowego hodowcy śp. Mieczysława Niewczasa oraz gołębi najlepszych hodowców Oddziału Chrzanów.
Serdecznie zapraszamy”.