2005-03-16 • XXIX KONKURS REDAKCJI

Aktualności

2005-03-16 – Zdzisław Karoń


W ciągu całego sezonu lotowego gołębi odbywają się różnego rodzaju współzawodnictwa.

Jedno z nich nazywa się konkurs redakcji „Hodowca”.

W sobotę 12 marca br. po raz kolejny rozdano nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach konkursu.

Dekoracji dokonał wiceprezydent PZHGP Tomasz Osiński w asyście red. naczelnego Hodowcy Stanisława Gawora i red. Piotra Patasa wręczając puchary i dyplomy.
W każdej kategorii przyznano po trzy dla najlepszych(patrz wyniki).
Puchar FAIR PLAY 2004 przyznano kol.Andrzejowi Lisowi z oddz.Rawicz za zaincjonowanie zbiórki pieniężnej na zegar ESK dla kol.Marka Lewandowskiego(pisano na ten temat w Hodowcy)
Fundatorami pucharu jest firma Kawago-państwa Kawarskich (producenta obrączek gumowych).

Po dekoracji w koleżeńskiej atmosferze przy kawie rozpoczęła się dyskusja na temat konkursu redakcji.
Dość ciekawy temat poruszył kol.Karwot.
Przytoczył przykład dwóch hodowców lotujących w jednej sekcji.
Gołębie tych hodowców zdobywają tą samą ilość konkursów po 14 a kilometraż z każdego lotu jeden ma 500 metrów krótszy w sumie z 14 lotów osiąga krótszy kilometraż.
Gołąb jego plasował się z każdego lotu na pierwszej stronie listy konkursowej w przeciwieństwie do gołębia, który osiągnął większy kilometraż w 14 lotach on zamykał listę konkursową, lecz w konkursie redakcji zwyciężył.

Czy nie należy zmienić kryteria konkursu?
Myślę, że koleżanki i koledzy hodowcy również wypowiedzą się na temat konkursu redakcji.
Zapraszam!

Więcej informacji ukaże się w numerze kwietniowym „Hodowca”

Poniżej przedstawiam tabelę i parę informacji statystycznych z lat 2003,2004.

Grupa 2003 2004

I D-Dorosłe samczyki 557 815
II D-Dorosłe samiczki 177 342
II R-Roczne samczyki 133 220
IV R-Roczne samiczki 53 167
V W-Weterani samczyki 9 25
VI W-Weteranki samiczki 6 9
VII Z-Zespoły lotników 5 18

Łącznie 950 1578

Porównując ilość gołębi biorących udział w konkursie redakcji 2004 roku do 2003 roku wzrost jest bardzo duży.

tekst i zdjęcia Zdzisław Karoń
Wiceprezydent PZHGP Tomasz Osiński
redaktor naczelny Hodowcy Stanisław Gawor wita zaproszonych gościI miejsce I D-kol.Karwotkol.Andrzej Lis odbiera puchar z rąk pani Kawarskiej
II miejsce II D-T.Ciura
D.A.Karwot
II miejsce V W B.Wojnowski
II miejsce IV R J.Gryńpuchar Fair play ufundowany przez firmę Kawagopamiątkowe zdjęcie z wiceprezydentem