2005-04-19 • OSOBOWOŚĆ PRAWNA OKRĘGÓW

Aktualności

2005-04-19 – Zdzisław Karoń


Zarząd Główny PZHGP na posiedzeniu wiosennym 16.04.2005r. wydłużył okres do uzyskania osobowości prawnej przez Okręgi do dnia 30.09.2005 r.