2005-07-04 • WĘGRZY MAJĄ JUŻ GOŁĘBIA Z BARCELONY

Aktualności

2005-07-04 – Zdzisław Karoń


W trzecim dniu lotu z Barcelony Węgrzy zameldowali o przybyciu pierwszego gołębia ,który pokonał odległość 1504 km i został zarejestrowny w zegarze o godz.10.20.