2005-10-17 • W ZWIĄZKU ZAGROŻENIEM PTASIĄ GRYPĄ

Aktualności

2005-10-17 – Zdzisław Karoń


Chorzów, dn. 17 października 2005

Zarządy Okręgów PZHGP

dotyczy: Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 15.10.2005r

W związku z wejściem w Życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.10.2005r w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia na terenie Polski zjadliwej grypy ptaków, zobowiązuję Zarządy Okręgów PZHGP do podjęcia zdecydowanych kroków zmierzających do pełnej realizacji powyższego Rozporządzenia przez członków PZHGP z terenu działania Okręgu.
Równocześnie informuję, że obowiązuje bezwzględny zakaz:
– organizowania wystaw gołębi,
– organizowania aukcji gołębi,
– wypuszczania gołębi do oblotów wokół gołębnika,
– transportu gołębi,
obowiązuje do dnia jego odwołania w przypadku ustąpienia zagrożeń wymienionych w Rozporządzeniu.
Dotyczy wszystkich.
O powyższym fakcie okręgi zostaną niezwłocznie powiadomione.

Prezydent PZHGP
Jan Kawaler