2005-10-25 • SPROSTOWANIE INTERNETOWE

Aktualności

2005-10-25 – Stanisław Gawor


Sprostowanie internetowe

Nie służby specjalne i nie mafia, ale ja , Stanisław Gawor, jestem winien, że w sprawozdaniu z uroczystości na Górze Św. Anny w dniu 2 października 2005 roku mojego pióra, jakie znalazło się na stronie internetowej PZHGP ,obecność kapeli krakowskiej została przypisana staraniom i wysiłkowi Oddziału Kraków I . Tak naprawdę była to zasługa Oddziału Nowa Huta. Za pomyłkę przepraszam