2005-11-08 • Obowiązujące kategorie na Olimpiadę OSTENDA 2007

Aktualności
2005-11-08 – Zdzisław Karoń

Obowiązujące kategorie na Olimpiadę OSTENDA2007

MINIMUM
Kategorie KM Liczba konkursów Ilość wkładanych

gołębi na lot

Ilość hodowców

biorących udział w locie

Łączny

kilometraż

baza
A 100-350 10 250 20 1500 1:5
B 300-600 8 250 20 2800 1:5
C Powyżej 500 6 150 20 3300 1:5
D 100-350

300-600

Powyżej 500

Min – max

3 – 5

2 – 6

1 – 3

11

150

150

150

20

20

20

3000 1:5
M Powyżej 800 4 250 50 3200 1:5

Sposoby wyliczania wyników w poszczególnych Kategoriach:

Kategoria A i B współczynnik obliczany jest według nowego wzoru wprowadzonego przez Szwajcarską Federację Hodowców Gołębi Pocztowych.

Kategoria C i D: sposób obliczania współczynnika pozostaje niezmieniony ( coefficent ).

Kategoria M: współczynnik obliczany jest tak, jak przewidziano to dla kategorii Ci D, z tym że nie obowiązuje ograniczenie limitu wkładanych gołębi do 5000.