2006-03-13 • WYSTĄPIENIE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Z DNIA 10.03.2006 ROKU

Aktualności

Główny Lekarz Weterynarii pismem z dnia 10.03.2006 r poinformował o możliwości dokonywania oblotów oraz organizowania lotów treningowych gołębi pocztowych.
Oblotów oraz treningów nie mogą wykonywać hodowcy których gołebniki znajdują się w strefie zagrożenia ptasią grypą (tj. w promieniu 10 km od wystąpienia ogniska choroby). Z rejonów tych nie moża organizować lotów treningowych.
Poniżej wystąpienie Głównego Lekarza Weterynarii.

ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII W SPRAWIE POSTĘPOWANIA Z GOŁĘBIAMI POCZTOWYMI W ASPEKCIE AKTUALNEGO ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIA GRYPY PTAKÓW.

Obecne dane na temat wrażliwości gołębi na grypę ptaków świadczą, że gatunek ten jest stosunkowo odporny na zakażenie wirusem. Jednakże wydaje się, że gołębie mogą ulegać zakażeniu i stać się rezerwuarem wirusa. Informacje z Tajlandii, Federacji Rosyjskiej i Turcji sugerują, że dzikie gołebie mogą zarazić się grypą ptaków i choroba ta może być dla nich śmiertelna, oraz mogą przyczyniać się do roznoszenia choroby.
W świetle obecnej sytuacji, gdy prawie codziennie przychodzą doniesienia o nowym wykryciu wirusa H5N1 u dzikiego ptactwa w krajach Unii Europejskiej, należy stosować się do następujących zaleceń odnośnie gołębi pocztowych:
– Gołębie mogą być wypuszczane na loty treningowe jedynie w najbliższym sąsiedztwie gołębnika, pod warunkiem, że są karmione i pojone w zamkniętym pomieszczeniu.
– Loty treningowe gołebi pocztowych nie mogą odbywać się na obszarach objętych restrykcjami nałożonymi w związku z wystąpieniem grypy ptaków u dzikich ptaków lub drobiu, na których wszystkie ptaki także gołębie powinny być trzymane w zamknięciu.

GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII
Krzysztof Jażdżewski

Chorzów, 20.03.2006 roku

Z informacji uzyskanych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika że w dalszym ciągu obowiązuje zakaz oblotów i treningów itd. wynikający z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16.02.2006 roku.
Zalecenia wydane w dniu 10.03.2006 roku przez Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie złagodzenia restrykcji (cyt. wyżej) są sprzeczne z Rozporządzeniem Ministra i nie mogły być skutecznie wdrożone.
Z tej przyczyny zalecenia te zostały usunięte ze strony internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.