2006-03-28 • MOŻNA OBLATYWAĆ

Aktualności

W dniu 27 marca 2006 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel podpisał Rozporządzenie zmieniające Rozporządzenie z dnia 15 października 2005 roku. W świetle Rozporzadzenia z dnia 27 marca 2006 roku gołębie pocztowe mogą być wypuszczane z gołębnika na loty treningowe.