2006-04-27 • Do władz Okregowych i Oddziałowych PZHGP

Aktualności

Do władz Okręgowych i Oddziałowych
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Polsce

Pragnę przypomnieć, że na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nadal obowiązuje zakaz organizowania lotów konkursowych i próbnych gołębi pocztowych. W związku
z powyższym kategorycznie zabraniam organizowania w/w lotów do dnia ogłoszenia nowego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi czyniąc odpowiedzialnymi za naruszenie prawa władze statutowe PZHGP na szczeblu okręgów i oddziałów.
Naruszenie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2005 wraz z jego dalszymi zmianami, wprowadzanymi do dnia 27 marca 2006 roku, spowoduje kary statutowe PZHGP skutkujące rozwiązaniem oddziałów oraz karno-cywilne
i administracyjne wobec osób z zarządów okręgowych i oddziałowych PZHGP.
O przygotowywanych pozytywnych zmianach umożliwiających organizację współzawodnictwa lotowego poinformujemy natychmiast po opublikowaniu nowego rozporządzenia.
Z posiadanych informacji wynika, że stosowne Rozporządzenie opublikowane zostanie najpóźniej do dnia 6 maja 2006 roku.

inż. Jan Kawaler
Prezydent PZHGP