2006-10-20 • XXX OLIMPIADA HODOWCÓW GOŁĘBII POCZTOWYCH

Aktualności

XXX OLIMPIADA HODOWCÓW GOŁĘBII POCZTOWYCH
OSTENDA/BELGIA 24-28 STYCZNIA 2007

KRYTERIA W KLASIE SPORT

• Kategorie :

Odległości Ilość konkursów Ilość gołębi uczestniczących Minimalna ilość uczestniczących Minimalna ilość kilometrów Ilość miejsc punktowanych
A od 100 do 350 km 10 250 20 1.500 1/5
B od 300 do 600 km 8 250 20 2.800 1/5
C ponad 500 km 6 150 20 3.300 1/5
D ALLROUND
od 100 do 350 km
od 300 do 600 km
ponad 500 km
11 miejsc punktowanych, w tym
3 do 5
2 do 6
1 do 3
250
250
150
20
20
20
3.000 1/5
1/5
1/5
E MARATON > 800 km 4 miejsca punktowane w ciągu 2 lat 250 50 1/5

• Wzory obliczania współczynników :

Kategorie A & B =

(numer miejsca zajętego przez gołębia odjęta od ilości miejsc punktowanych w danym konkursie plus jeden) x 100

Ilość miejsc punktowanych w danym konkursie

Uwaga : gołąb uzyskujący łącznie największą ilość punktów jest pierwszy w klasyfikacji generalnej.

W te sposób otrzymuje się punkty za miejsce punktowane, liczone do trzeciego miejsca po przecinku, zaokrąglane do drugiego miejsca, w górę powyżej .005
Przykłady : 95,454 pkt. daje po zaokrągleniu 95,45 pkt., a 95,455 pkt daje 95,46.

Konkurs z udziałem 400 gołębi. Uprawnia do 80 miejsc punktowanych (1/5 ilości uczestniczących).

– (80 – 1 + 1) x 100/80 = 100,00 pkt
– (80 – 2 + 1 ) x 100/80 = 98,75 pkt
– (80-10+l)xl 00/80 =88,75 pkt

Kategorie C & D =

miejsce wg wyniku x 1.000
ilość gołębi uczestniczących (maksymalnie 5000)

Uwaga : gołąb uzyskujący łącznie najmniejszą ilość punktów jest pierwszy w klasyfikacji generalnej

Kategoria E =

miejsce wg wyniku x 1.000
ilość gołębi uczestniczących (bez limitu)

Uwaga : gołąb uzyskujący łącznie najmniejszą ilość punktów jest pierwszy w klasyfikacji generalnej