2007-01-21 • 30 OLIMPIADA GOŁĘBI POCZTOWYCH OSTENDA 2007

Aktualności

2007-01-21 – Zdzisław Karoń


30 OLIMPIADA GOŁĘBI POCZTOWYCH OSTENDA 2007

Po raz drugi hodowcy z całego świata spotkają się w OSTENDE Belgia na 30 Olimpiadzie Gołębi Pocztowych która odbędzie się w dniach 26,27,28 stycznia 2007.

Program Olimpiady:

piątek 26.01.2007r.

godz. 10.00 oficjalne otwarcie Olimpiady
11,30-15,30 kongres F.C.I.
16.00 dekoracja Belgijskich Mistrzów
18.00 koniec zwiedzania
19.00 pokaz sztucznych ogni na plaży
22.00 wieczór przyjacielski,wręczenie pucharów za Mistrzostwo Świata
Węgry- 2005

Sobota 27.01.2007r.

godz. 10.00 otwarcie
11.00 dekoracja zwycięzców belgi pucharem od króla Belgi Alberta II (sala A)
13.30 konferencja naukowa na temat ptasiej grypy hotel TERMAL (sala Fabiola)
15.00 wręczanie pucharów Federacji Belgijskiej sala C
16.00 aukcja gołębi od mistrzów (sala A)
18.00 koniec
19.00 uroczysta kolacja z dekoracją Mistrzów Olimpijskich Ostenda 2007
19.30 koncert
22.30 gala
24.15 zabawa

Niedziela 28.01.2007 r.

godz. 10.00 otwarcie
15.00 koniec zwiedzania

Pierwsza Olimpiada w Ostendzie miała miejsce 1963 roku, uczestniczyło w niej piętnaści państw w kategorii standard i sześć państw w kategorii sport.
Polska reprezentacja zajęła dziewiąte miejsce w kategorii standard.
Przed nami Węgrzy,Dania,NRF,Holandia,Francja,Anglia,Belgia,Czechosłowacja pierwsze miejsce.
W kategorii sport miejsce 1. NRF,2.Czechosłowacja,3.Belgia,4.Holandia.

Była to kolejna ósma Olimpiada na świecie gołębi pocztowych.
-pierwsza miała miejsce w 1949 roku w Lille- Francja.
-druga odbyła się w 1951 roku w Mediolanie- Włochy,
-trzecia w 1953 roku w Kopenhadze-Dania,
-czwarta w1955 roku w Barcelonie- Hiszpania,
-piąta w 1957 roku w Amsterdamie-Holandia,
-szósta w 1959 roku w Lizbonie-Portugalia,
-siódma z kolei odbyła się w Essen 1961 roku w NRF
-dziewiąta w Londynie w 1965 roku Anglia
-dziesiąta w Wiedniu w 1967 Austria
-jedenasta w 1969 w Katowicach następna Olimpiada w Polsce-druga miała miejsce w 1989 roku również w Katowicach.

Olimpiady odbywają się regularnie co dwa lata,

Przed drugą wojną światową odbyły się dwie międzynarodowe wystawy gołębi pocztowych.
W dniu 9 stycznia 1948 roku z inicjatywy majora Willy Osmana doszło w Londynie do spotkania przedstawicieli największych związków hodowców gołębi pocztowych z Europy.
Powołano do życia Międzynarodową Federację Miłośników Gołębi Pocztowych pod nazwą Federation Colombophile Internationale w skrócie F.C.I.

W czasie olimpiady odbywa się kongres na którym są wybierane naczelne władze F.C.I.

Prezydium ZG PZHGP podjęło decyzję o zgłoszeniu na kongresie F.C.I. zorganizowania
32 Olimpiady Gołębi Pocztowych 2011 roku w Polsce.

Mam nadzieję że ta informacja sprawi radość wszystkim hodowcom w Polsce.

Zdzisław Karoń