2007-04-26 • Uchwała nr 1/2007

Aktualności

Chorzów, dnia 25 kwietnia 2007 roku

UCHWAŁA NR 1/2007
Prezydium Zarządu Głównego PZHGP z siedzibą w Chorzowie
podjęta w dniu 25 kwietnia 2007 roku

Realizując Uchwałę Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów PZHGP z dnia 14 kwietnia 2007 roku powołujemy z dniem dzisiejszym Główną Komisję Statutowo – Regulaminową w składzie:
1. Kol. Daniel Hetmańczyk – Okręg Katowice
2. Kol. Robert Rzepka – Okręg Konin
3. Kol. Sławomir Tetelmajer – Okręg Opole
4. Kol. Wiesław Wojnarski – Okręg Kraków
5. Kol. Edward Ziobrowski – Okręg Wrocław

Do zadań Komisji należeć będzie przygotowanie zmian w obowiązującym Statucie PZHGP oraz Regulaminach Komisji Rewizyjnych i Dyscyplinarnych oraz wstępne ich uzgodnienie z jednostkami terenowymi naszego Związku.