2007-06-21 • Uchwała nr 10/2007

Aktualności

Uchwałą nr 10/2007 z dnia 10 czerwca 2007 roku Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych z siedzibą w Chorzowie powołało Komisję ds. Organizacji Lotów Narodowych.
W skład Komisji weszli:
– Kol. Krzysztof PILARSKI – Okręg Katowice
– Kol. Jerzy KOŹLIK – Okręg Opole
– Kol. Paweł KOZIOŁ – Okręg Bielsko – Biała

Komisja została powołana do zorganizowania lotów narodowych w 2008 roku.