2008-03-18 • UNIKON

Aktualności

W związku z wprowadzeniem do obrotu nowego typu obrączek elektronicznych UCR-3 istnieje konieczność wymiany oprogramowania systemu. Wszystkie anteny wkładań należy dostarczyć do:
UNIKON – ADAMEX Gliwice tel. 032/234-84-68, kom. 604-172-022
lub
TADEUSZ NOWAK Luboń tel. 061/810-26-27, kom. 602-806-334

Przegrania modułów można dokonać samoczynnie od jednego nowego posiadacza programu jednakże program ten musi być wystartowany numerem licencyjnym uzyskanym u jednego z dealerów. Warunkiem bezpłatnego uzyskania numeru licencyjnego jest zakup 25 sztuk obrączek elektronicznych typu UCR – 3.

Nowa instrukcja obsługi dostępna: http://www.tadeusznowak.pl/instrukcja.pdf