2008-07-02 • UWAGA! Miejsce zbiórki samochodów w Ostendzie

Aktualności

Wszystkie samochody mają spotkać się na miejscu zbiórki na ulicach Victorialaan 27 oraz Fortstraat w dniu 4 lipca 2008 roku do godziny 8:00.