2008-11-14 • Zmiany w obowiązujących kategoriach olimpijskich.

Aktualności

Uprzejmie informujemy, że Dyrektoriat FCI na posiedzeniu które odbyło się w dniu 22.10.2008 roku przyjął następujące zmiany w obowiązujących kategoriach olimpijskich.

Kategoria Standard – obniżono wymogi w zakresie kkm
Samczyki – 2500 kkm
Samiczki – 2000 kkm

Kategoria A – zmieniono wymogi na 100 do 400 km

Kategoria Maraton – obniżono wymogi w zakresie odległości lotu
tj. powyżej 700 km

Zmiany te muszą zostać jeszcze zaakceptowane na najbliższym Kongresie FCI, który odbędzie się podczas Olimpiady w Dortmundzie.

Ponad to informujemy, że Związek Niemiecki wyznaczył miejsca wypuszczenia gołębi dla polskich hodowców i tylko te miejscowości mogą być ujęte
w opracowywanym planie lotów na 2009 rok.

Wykaz miejscowości w załączeniu: KLIKNIJ