2008-12-01 • Ważne posiedzenie Zarządu Głównego PZHGP

Aktualności

2008-12-01 – STANISŁAW GAWOR


W sobotę 29 listopada odbyło się Chorzowie kolejne posiedzenie Zarządu Głównego naszego Związku z udziałem prezesów okręgów . Otworzył je wiceprezydent ds. organizacji lotów , Zygmunt Maśnica. Powitawszy zebranych poinformował ich , że Prezydium ZG otrzymało pismo od – nieobecnego na posiedzeniu – prezydenta Jana Kawalera , w którym składa on rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji , po czym odczytał owo pismo. Choć zamiar taki Prezydent zgłosił już dwa miesiące temu, w trakcie obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów , jego decyzja zaskoczyła kilku uczestników posiedzenia i próbowali oni negować jej powody , a i zasadność ( Jan Życiński , Wiesław Chyła) . Po krótkiej wymianie zdań na ten temat uznano jednak , że Jan Kawaler ma do takiej swojej decyzji pełne prawo , więc rezygnacja została przyjęta.

Kolejna decyzja posiedzenia to konsekwencja poprzedniej : określenie terminu Nadzwyczajnego Zjazdu , który dokona wyboru nowego szefa Związku . Ustalono , że zostanie on zwołany na sobotę 21 lutego, a więc w zgodzie ze statutem , który zobowiązuje odbycie takiego Zjazdu w nieprzekraczalnym terminie 3. miesięcy .

I jeszcze jedna decyzja w oczywistej konsekwencji tej pierwszej : komu powierzyć obowiązek kierowania organizacją przez te trzy najbliższe miesiące ? Naturalnym kandydatem jawił się tu oczywiście Zygmunt Maśnica , bo jako wiceprezydent Związku był zarazem pierwszym zastępcą dotychczasowego szefa Związku . Zdaniem jednak prezesa Okręgu Rzeszów i członka ZG , Augustyna Mazura , zebrani powinni mieć prawo wyboru . Zgłosił on na pełniącego obowiązki prezydenta kandydaturę innego wiceprezydenta , Tomasza Osińskiego , proponując jednocześnie , by głosowanie nad kandydaturami miało charakter tajny . Tomasz Osiński nie zgodził się jednak na kandydowanie , więc – wobec braku alternatywy – głosowanie było jawne, a w jego wyniku pełnienie obowiązków szefa Związku powierzono Zygmuntowi Maśnicy.

W kolejnym punkcie obrad sekretarz ZG , Roman Kalus , poinformował o bieżących decyzjach Prezydium ZG – najważniejsze z nich to pożyczki dla oddziałów i okręgów – potem zaś rozpatrzono kilka spraw organizacyjnych . M.in. podjęto decyzje *o przeniesieniu Oddziału Raba Wyżna z Okręgu Kraków do Okręgu Nowy Sącz *o odbyciu Lotu Narodowego 25 lipca ( start z Ostendy) * o organizacji kolejnego Mistrzostwa Polski okręgów w lotach gołębi młodych ( Wilcza , identyczne co poprzednio warunki i kryteria oceny) . Odrzucono natomiast propozycję Prezydium , by na Wystawie Ogólnopolskiej oceniać wystawione ptaki tylko w kategorii Standard , nie zaaprobowano też , jako nie do końca dopracowanej , propozycji powołania nowego okręgu ( Śląsk- Wschód) , kolejny raz przesunięto też decyzję o rozwiązaniu Okręgu Białystok ( bo ciągle nie nabył jeszcze osobowości prawnej!).

Uczestnicy posiedzenia wysłuchali też przedstawionej przez Główną Komisję Lotową informacji * o wynikach Generalnego Mistrzostwa Polski ( referował Edward Ziobrowski) i zaaprobowali te wyniki * o wynegocjowanych przez Prezydium ZG cenach za obrączki lotowe ( 55 i 56 groszy , w zależności od wytwórcy)* o wynikach finansowych ZG za 3 kwartały ( w zakresie wydatków preliminarz zrealizowano w 92.7 procentach , w zakresie wpływów – w 173 procentach!- referował wiceprezydent Osiński), wreszcie – *zdecydowano o nadaniu odznaczenia „Za wybitne zasługi w rozwoju PZHGP” . To wysokie odznaczenie przyznano: Janowi Szutemu z Okręg Legnica , Stanisławowi Ryniakowi i Jerzemu Skwarze z Okręgu Rzeszów , Markowi Turkiewiczowi i Stanisławowi Staniewskiemu z Okręg Kalisz i Kazimierzowi Hutniakowi z Okręg Wrocław. Tego ostatniego – korzystając z jego obecności na posiedzeniu – przy rzęsistych oklaskach zebranych uroczyście udekorowano…

Szczegółowa relacja z obrad ukaże się w następnym, styczniowym numerze „Hodowcy Gołębi Pocztowych”. Niestety 29 listopada numer grudniowy był już wydrukowany…

PS. Na wniosek p.o.prezydenta Zygmunta Maśnicy , poparty energicznie – w dłuższym wystąpieniu – dodatkowymi argumentami przez Piotra Zdanowicza , prezesa Okręgu Środkowo-Pomorskiego , postanowiono „ożywić” ten portal , czyli oficjalny portal internetowy PZHGP. Aby tego dokonać opiekę nad nim powierzono wiceprezydentowi Tomaszowi Osińskiemu i redakcji „Hodowcy Gołębi Pocztowych” . Wszystko wskazuje więc na to , że będzie to znowu – po prawie dwu latach – domena Zdzisława Karonia , co budzi nadzieję , że informacje będą się na nim pojawiać szybko i – być może – z komentarzami. Być może reaktywuje się także zamknięte przeszło rok temu „Forum”…

Spóźnienie informacji o tym ostatnim posiedzeniu ZG – na prywatnych portalach ukazała się ona tuż po zakończeniu posiedzenia – spowodowane zostało … zaskoczeniem. Bo nowych redaktorów portalu naprawdę zaskoczyła ta podjęta na posiedzeniu ZG decyzja.
Prezydium posiedzenia w mniejszym niż zwykle składzie. Z powodu stanu zdrowia nieobecny na posiedzeniu był także wiceprezydent Paweł GrygierZebrani przychylili się do wniosku Jana Kawalera o rezygnacji z funkcji prezydentaEdward Ziobrowski referuje wyniki weryfikacji Generalnego Mistrzostwa PolskiGratulacje dla Hutniaka .

Zygmunt MAŚNICA ,ur. 8 kwietnia 1946 roku w podpoznańskim miasteczku Buk , gdzie dotychczas mieszka .Przez 20 lat pracował w Państwowych Gospodarstwach Rolnych i Kombinatach Rolnych jako główny zootechnik, a przez kolejne 15 lat w tychże – jako dyrektor .
Do PZHGP wstąpił w 1959 roku i był jego członkiem do 1968 roku w Sekcji Buk Oddziału Nowy Tomyśl . Jego opiekunem był Stefan Tonder – wybitny , powszechnie znany działacz Związku , wieloletni prezes Oddziału Nowy Tomyśl, a potem Okręgu Poznań , a także członek Zarządu Głównego . Po raz drugi wstąpił do PZHGP w 1986 roku w Oddziale Wolsztyn. W latach 1990 – 1999 był sekretarzem Sekcji Wolsztyn, w latach 1995 – 1999 – wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału Nowy Tomyśl, w latach 1999 – 2003 – prezesem Oddziału Nowy Tomyśl oraz wiceprezesem ds. finansowych Okręgu Poznań, w latach 2003 – 2007 roku – prezesem Okręgu Poznań .
Na Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów w 2003 roku został wiceprezydentem Związku ds. organizacji lotów. Tę samą funkcję powierzono mu i na kolejnym Krajowym Zjeździe w 2007 roku .