2009-07-10 • Lot Pokoju z Berlina

Aktualności

Niemiecki Związek Hodowców Gołębi Pocztowych serdecznie zaprasza wszystkie Oddziały PZHGP do wzięcia udziału w Locie Pokoju który odbędzie się w dniu 30.08.2009 roku z Berlina. Patronat nad tym lotem objął Burmistrz Berlina jak również Prezydent Niemieckiego Związku.
Uczestnictwo należy zgłosić do Pana Leonarda Piątek (tel. 0049/30 711 48 62) w terminie do 20.07.2009 roku.
Lot Pokoju można umieścić w planie lotów gołębi młodych.