2010-04-27 • Spotkanie Polsko-Niemieckie po raz drugi

Aktualności

W dniu 16.04.2010r. w Świnoujściu odbyło się oficjalne spotkanie przedstawicieli Związku Gołębi Pocztowych Niemiec i Polski.

Związek Niemiecki reprezentowali:
Werner Damerow – Wiceprezydent
Richard Reiss – Wiceprezydent
Ernest Arnold – Główny Koordynator wypuszczeń gołębi pocztowych z terenu Niemiec
Leonard Piątek – Zastępca koordynatora
Manfred Hinz – Hodowca

Związek Polski reprezentowali:
Zygmunt Masnica – Wiceprezydent ds. organizacji lotów
Zbigniew Moskalik – Członek Zarządu Głównego, Prezes Okręgu Zielona Góra
Mieczysław Szymigin – Prezes Okręgu Szczecin

Tematem narady było: koordynacja wypuszczeń gołębi pocztowych z terenu Niemiec i Polski, zwrotu gołębi polskich przybłąkanych do hodowców niemieckich, zwrotu gołębi niemieckich przybłąkanych na terenie Polski, organizacja miejsc zbiorczych gołębi przybłąkanych.
Naradę prowadził Wiceprezydent Werner Damerow. W swym wystąpieniu stwierdził z dużym uznaniem, że nastąpiła znaczna poprawa i dyscyplina w transporcie i wypuszczaniu gołębi przez polskie kabiny z wskazanych miejscowości przez Związek Niemiecki. W pojedynczych przypadkach w lotach gołębi młodych stwierdzono przeładowanie kabin, jak również brak w zbiornikach wody. Informacje tą przekazała do władz Związku organizacja ochrony zwierząt, która w Niemczech działa bardzo radykalnie. Zaznaczył, że jeżeli organizatorzy lotów z terenu Niemiec nie będą przestrzegać odpowiednich zasad transportu gołębi pocztowych, to organizacje ochrony zwierząt nasilą swoje kontrole i może nastąpić zakaz wjazdu kabin tych organizatorów lotów z terenu Niemiec, którzy nie przestrzegają odpowiednich przepisów transportowych. W tej sprawie wyjaśniono, że Polski Związek wprowadził odpowiedni zapis w Regulaminie Lotowo – Zegarowym dotyczący transportu gołębi i organizatorzy lotów muszą go przestrzegać.
Pan Ernest Arnold – koordynator ds. wypuszczeń w swym wystąpieniu podkreślił, że polscy organizatorzy lotów zbyt późno zgłaszają wnioski o zmianę wypuszczeń miejscowości, ponieważ podane w internecie miejscowości są wspólnym miejscem wypuszczenia dla wszystkich organizatorów lotów, zarówno niemieckich, polskich i wszystkich sąsiednich krajów lotujących z Niemiec. W Niemczech obowiązuje zasada, że punkty wypuszczeń gołębi i postoju kabin muszą być oddalone od siebie minimum 30 km, by nie nastąpiło przy wypuszczeniu gołębi wymieszanie, co może spowodować duże straty w powrocie gołębi.
W tym miejscu wyjaśniliśmy, że część polskich oddziałów ze względu na dużą rozpiętość hodowców mają problem w doborze odpowiedniej miejscowości zachowując kryterium 350-400 km i 550-600 km, by wszyscy członkowie mieli równe możliwości we współzawodnictwie lotowym.
Uzgodniliśmy, że wnioski o zmianę miejscowości i wyrażenie zgody będą w języku niemiecko – polskim i muszą być zgłoszone przez stronę polską do 30 listopada poprzedzając sezon lotowy. Po tym terminie nie będą rozpatrywane. Strona niemiecka zobowiązała się, że dołoży wszelkich starań by rozpatrzenie wniosku było pozytywne.
Jednocześnie prosił by przekazać konwojentom, by nie dzwonili w nocy do potwierdzającego informując o przyjechaniu na miejsce postoju kabin, ponieważ przerywa sen całej rodziny i zniechęca potwierdzającego odlot gołębi do współpracy. Potwierdzający zgłasza się na punkt wkładań zgodnie z ustalonymi współrzędnymi GPS. Formę powiadomienia o przyjeździe kabiny powinniśmy ustalić dzień wcześniej.
Prosił także, by zgłaszać pełne nazwy miejscowości zgodnie z wykazem (jeżeli miejscowość jest dwuczłonowa), jak również jej poprawne napisanie, ponieważ utrudnia to pracę przez komputer.
Dużo czasu poświęcono organizacji odbioru gołębi przybłąkanych. W wyniku dyskusji ustalono, że polskie kabiny będą nasze gołębie odbierać z terenu Niemiec po uprzednim zgłoszeniu i powiadomieniu organizatora lotu z miejscowości, z której są wypuszczane gołębie. Jednocześnie na terenie Okręgu Zielona Góra są organizowane dwa punkty zbiorcze gołębi przybłąkanych w okolicach Słubic i Żar, w okręgu Szczecin w Świnoujściu – blisko przejść granicznych.