2010-05-05 • Vizion ESK 500

Aktualności

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że w zegarach marki Vizion ESK 500 dopuszczone są również wersje programu V 3.00 oraz V 3.03, które w protokole z Komisji ds. ESK pierwotnie wpisane zostały jako funkcjonujące jedynie w zegarach Vizion VIP.