2010-07-02 • Współrzędne miejsca wypuszczenia w Ostendzie

Aktualności

Poniżej podajemy dokładne współrzędne miejsca wypuszczenia w Ostendzie:
51º14’17” 02º55’59”
Wszystkie listy konkursowe muszą być wykonane z uwzględnieniem tych współrzędnych!

Ponadto informujemy, że wszystkie kabiny dotarły na miejsce zbiórki w Ostendzie. Gołębie znajdują się w dobrej kondycji.