2010-07-23 • Lot Narodowy Bruksela 2010

Aktualności

W 2010 roku na Locie Narodowym z Brukseli udział weźmie 15 Okręgów a koszowanych zostanie 21. 785 gołębi z tego:
– Strefa I – ok. 4.000 gołębi;
– Strefa II – ponad 17.000 gołębi;
– Strefa III – ok. 600 gołębi

1. Nagrody w Locie Narodowym:
1.1. Z listy narodowej „ogólnopolskiej” zostaną nagrodzone:
– 1 – 5 pierwsze gołębie – nagrody rzeczowe – bony na kwotę 1.000 zł każdy;
oraz 1 – 5 pierwsze serie na szczeblu ogólnopolskim, wyliczone w oparciu o listy rejonowe lub okręgowe – nagrody rzeczowe – bony na kwotę 1.000 zł każdy;
Ponad to trzy pierwsze serie wyliczone z list okręgowych lub rejonowych oraz trzy pierwsze gołębie z listy narodowej nagrodzone zostaną pucharami. Pięćdziesiąt kolejnych serii zostanie nagrodzonych pamiątkowymi dyplomami.
Pozostałe nagrody zgodnie z Regulaminem.

1.2. Nagrody w strefach:
– I strefa – dwa pierwsze gołębie + dwie pierwsze serie – nagrody rzeczowe – bony na kwotę 800 zł każdy;
– II strefa – 5 pierwszych gołębi + 5 pierwszych serii – nagrody rzeczowe – bony na kwotę 800 zł każdy;
– III strefa – pierwszy gołąb + pierwsza seria – nagrody rzeczowe – bony na kwotę 800 zł każdy.
Pozostałe nagrody zgodnie z Regulaminem.

2. Wszystkie samochody mają spotkać się na miejscu zbiórki w miejscowości 1853 STROMBEEK BEVER przy ulicy MEISESTRAAT 89, BELGIA w dniu 31 lipca 2010 roku do godziny 8:00. Współrzędne miejsca wypuszczenia: 50º54’39,2” 04º21’05,5”
Na miejscu startu gołębi będzie przedstawiciel Związku Belgijskiego Pan Andre Moonens, tel. +32 2 267 39 65 , kom. +32 499 94 68 99 a za start odpowiedzialny jest Prezydent Związku Czeskiego Pan Jaroslav Novotny tel. +420 737267206, +420 548530326

3. Zgłaszanie gołębi (pierwszy gołąb danego hodowcy) należy zgłosić do osób odpowiedzialnych za organizację lotu w danej jednostce lotowej. Osoba odpowiedzialna za organizację lotu w danej jednostce zgłasza zbiorczo trzy pierwsze gołębie oraz trzy pierwsze serie do Zarządu Głównego PZHGP – zgodnie z zapisami regulaminu.

4. Kopie list startowo – zegarowych oraz kopie protokołów wkładania gołębi należy w dniu koszowania wysłać listem poleconym na adres: Zarząd Główny PZHGP, WPKiW Al. Różana 6, 41-501 Chorzów.

5. Do 10 dni po zakończeniu konkursu w pliku TXT należy przekazać do Zarządu Głównego PZHGP (pocztą mailową) okręgową względnie międzyokręgową listę konkursową. Przypominamy że pierwszy gołąb zdobywa 100 pkt a ostatni na liście konkursowej 80 pkt.
Również w terminie 10 dni po zakończeniu konkursu należy przesłać do Zarządu Głównego wykaz serii z wyliczoną wg zasad określonych wyżej punktacją oraz dołączyć listę konkursową w oparciu o którą dokonano wyliczenia.

Biuro Zarządu Głównego PZHGP

Mapka nr 1
Mapka nr 2