2010-07-31 • Wyniki Lotu Narodowego OSTENDA 2010

Aktualności

Poniżej prezentujemy wyniki Lotu narodowego Ostenda 2010:

1. Lista narodowa lotu OSTENDA 2010 (format PDF)
2. Ostenda 2010 – serie (format PDF)

Informujemy, że reklamacje dotyczące wyników Lotu Narodowego należy składać na piśmie do dnia 15 sierpnia 2010 roku na adres biura ZG PZHGP (WPKiW Al. Różana 6, 41-501 Chorzów).

Serie OSTENDA 2010
Lista narodowa OSTENDA 2010