2010-08-27 • Wyniki Lotu Narodowego BRUKSELA 2010

Aktualności

Poniżej prezentujemy wyniki Lotu Narodowego BRUKSELA 2010:

1. Lista narodowa lotu BRUKSELA 2010 (format PDF)
2. BRUKSELA 2010 – serie (format PDF)

Informujemy, że reklamacje dotyczące wyników Lotu Narodowego należy składać na piśmie do dnia 15 września 2010 roku na adres biura ZG PZHGP (WPKiW Al. Różana 6, 41-501 Chorzów).

Lista narodowa BRUKSELA 2010
Serie BRUKSELA 2010