2010-12-22 • Informacja dot. systemów ESK

Aktualności

Komisja ds. systemów ESK na posiedzeniach odbytych w dniach 18.10.2010r., 19.11.2010r. i 17.12.2010r. spotkała się z przedstawicielami systemów ESK funkcjonujących w PZHGP i dokonała kontroli pod względem dostosowania tych systemów do ustaleń zawartych w protokole z kontroli z dnia 12.03.2010r. Systemy, które spełniły stawiane wymogi zostały dopuszczone do sezonu lotowego 2011. Na wniosek przedstawicieli dopuszczono następujące wersje programowe:

1. System AMC – ESK
– model zegara AMC-200 wersja programu v1.80

2. System BENZING
– model zegara atis TOP wersja programu 03.31
– model zegara BENZING EXPRESS wersja programu 01.29
– model zegara BENZING M1 wersja programu 03.08
– model zegara BENZING Express G2 wersja programu 02.06

3. System BRICON
– model zegara BRICON LITTLE wersja programu V 10
– model zegara BRICON SPEEDY wersja programu V 010

4. System MEGA STAR SYSTEM
– model zegara MEGA STAR SYSTEM wersja programu 4.4.h.

5. System TauRis
– wszystkie modele zegarów systemu TauRis wersja programu 8.15

6. System VIZION
– model zegara ESK 500 wersje programów: 1.4; 2.4; 3.4; 4.4
– model zegara Vizion VIP wersje programów: 3.4; 4.4

Pozostałe systemy zostaną dopuszczone pod warunkiem spełnienia stawianych im wymogów.

Chorzów, dnia 17.12.2010 rok