2011-03-18 • Prośba dotycząca FORUM

Aktualności

Zwracamy się z prośbą o nie umieszczanie jakichkolwiek informacji na temat Pana Kulbackiego oraz Jego gołębi na naszym FORUM.
Wyżej wymieniony Pan zaczął zastraszać administratora naszej strony internetowej w związku z tym sprawa została zgłoszona na Policję.