2011-07-25 • Komunikat dotyczący Lotów Narodowych Münster i Bergen op Zoom 2011

Aktualności

Komunikat dotyczący Lotów Narodowych Münster i Bergen op Zoom 2011

W 2011 roku w lotach Lotach Narodowych udział weźmie 20 Okręgów a koszowanych będzie:
na lot z miejscowości Bergen op Zoom – 9 138 gołębi,
na lot z miejscowości Münster – 30 811 gołębi
Nagrody w Lotach Narodowych:
1. Z lotu narodowego z miejscowości Bergen op Zoom zostaną nagrodzone:
– 3 pierwsze serie – nagrody rzeczowe – bony na kwotę 1.000 zł każdy (wynik wyliczony z listy Rejonowej lub Okręgowej),
– 3 pierwsze gołębie – nagrody rzeczowe – bony na kwotę 1.000 zł każdy (wynik z listy narodowej).
Pierwsza seria oraz pierwszy gołąb dodatkowo nagrodzone zostaną pucharami.
Pozostałe nagrody zgodnie z Regulaminem.
2. Z lotu narodowego z miejscowości Münster zostaną nagrodzone:
– 10 pierwszych serii – nagrody rzeczowe – bony na kwotę 1.000 zł każdy (wynik wyliczony z listy Rejonowej lub Okręgowej),
– 10 pierwszych gołębi – nagrody rzeczowe – bony na kwotę 1.000 zł każdy (wynik z listy narodowej).
Pięć pierwszych serii oraz pięć pierwszych gołębi dodatkowo nagrodzonych zostanie pucharami.
Pozostałe nagrody zgodnie z Regulaminem.

3. Zgłaszanie gołębi (pierwszy gołąb danego hodowcy) należy zgłosić do osób odpowiedzialnych za organizację lotu w danej jednostce lotowej. Osoba odpowiedzialna za organizację lotu w danej jednostce sporządzającej listę konkursową zgłasza zbiorczo trzy pierwsze gołębie oraz trzy pierwsze serie do Zarządu Głównego PZHGP. Ze względu na uszkodzenie linii telefonicznej zgłaszania gołębi należy dokonać na zastępczy telefon komórkowy o numerze: 514-879-610

4. Każdy konwojent winien na miejscu startu przekazać przedstawicielowi Zarządu Głównego zabezpieczone w kopertach kopie list startowo – zegarowych oraz kopie protokołów wkładania gołębi. Przedstawicielem na lot z miejscowości Bergen op Zoom jest Kolega Bernard Pogoda a na lot z miejscowości Munster Kolega Jan Mika (kabina Okręgu Śląsk Południe).

5. Do 10 dni po zakończeniu konkursu w pliku TXT należy przekazać do Zarządu Głównego PZHGP (pocztą mailową) Rejonową, Okręgową listę konkursową. Przypominamy że pierwszy gołąb zdobywa 100 pkt a ostatni na liście konkursowej 80 pkt.
Również w terminie 10 dni po zakończeniu konkursu należy przesłać do Zarządu Głównego wykaz serii z wyliczoną wg zasad określonych wyżej punktacją oraz dołączyć listę konkursową w oparciu o którą dokonano wyliczenia.
Organizator lotu do sporządzonej przez siebie listy konkursowej obowiązkowo dołącza listę startową, listę zegarową, taśmę zegarową w odniesieniu do swoich najlepszych serii zgłoszonych do Zarządu Głównego oraz analogiczną dokumentację dla hodowców mających na liście konkursowej trzy pierwsze gołębie.
Dla przypomnienia podajemy współrzędne geograficzne w oparciu o które należy wyliczyć listy konkursowe:
BERGEN OP ZOOM Holandia 51º29’51“ 04º16’07“
MÜNSTER/TELGTE Niemcy 51º59’08“ 07º46’21“

Biuro Zarządu Głównego PZHGP