2012-02-02 • Nowy adres biura ZG PZHGP

Aktualności

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2012 roku nowy adres biura Zarządu Głównego PZHGP to:
PZHGP Zarząd Główny
ul.Katowicka 47
41-500 Chorzów
skr. pocz. 62