2012-03-28 • Ruszają przygotowania do akredytacji praktyk kolumbopatologicznych

Aktualności

Zgromadzeni na IV Zlocie Kolumbopatologów Polskich, który odbył się w dniach 23-24 marca 2012 roku w Warszawie, najwybitniejsi krajowi specjaliści zajmujący się chorobami gołębi podjęli decyzję o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem systemu akredytacji praktyk kolumbopatologicznych. Powołano Komisję Akredytacyjną, którą kieruje Prof. Piotr Szeleszczuk, a jej członkami są: Dr Bożena Olczyk, Dr Julian Jadczak; Dr Tomasz Piasecki i Dr Tomasz Stenzel. W ciągu najbliższych miesięcy zostanie dokonana wstępna ocena praktyk zajmujących się leczeniem gołębi. Jeśli praktyka spełni wymogi otrzyma ona akredytację. Lista praktyk akredytowanych zostanie umieszczona na stronie PZHGP.
Podjęta inicjatywa jest z pewnością dużej wagi krokiem na drodze podnoszenia, jakości opieki weterynaryjnej na hodowlami gołębi w Polsce