2012-12-29 • Projekt Statutu PZHGP

Aktualności

W załączeniu publikujemy ostateczną wersję Statutu PZHGP, który uwzględnia uwagi i propozycje Okręgów PZHGP zgłoszone w terminie do dnia 21.12.2012 roku. Projekt poniższy został przekazany Kancelarii Prawnej celem zaopiniowania pod względem zgodności prawnej. Po uzyskaniu opinii zostanie przedstawiony na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów w dniu 11.01.2013 roku.

Statut PZHGP – projekt