2013-01-07 • Wersja projektu Statutu PZHGP autorstwa Prezydenta PZHGP

Aktualności

W nawiązaniu do licznych propozycji zmian w Statucie PZHGP przesłanych w ostatnich dniach przez Okręgi PZHGP jak i indywidualnych członków, Prezydent Związku przygotował kolejną wersję projektu Statutu PZHGP, która w tej formie będzie poddana pod obrady najbliższego Nadzwyczajnego Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów.

Projekt Statutu PZHGP