2013-04-09 • Regulaminy

Aktualności

W dziale Regulaminy dodano zatwierdzony, podczas Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów w dniu 6 kwietnia 2013 roku, Regulamin Komisji Dyscyplinarnych oraz jedniloty tekst Regulaminu Lotowo – Zegarowego.