2013-04-25 • Przetarg ofert

Aktualności

Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych ogłasza nieograniczony przetarg ofert na budowę budynku biurowego PZHGP w miejscowości Orzesze Województwo Śląskie.
Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej oraz kontakt zainteresowanych możliwy jest z biurem Zarządu Głównego PZHGP tel. 32/74-39-115 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
Oferty będą przyjmowane do dnia 24.05.2013 roku do godz. 12:00.
W załączeniu: Specyfikacja istotnych warunków oferty

Specyfikacja istotnych warunków oferty