2017-04-22 • Dopuszczone wersje programowe w ESK TIPES.

Aktualności

Prezydium Zarządu Głównego na posiedzeniu w dniu 13.04.2017 r. dopuściło do użytkowania następujące wersję programowe w ESK TIPES :
TIPES MC 2100, Tipes MC 1100 – wersja V2,60 POL i V3.00 POL
TIPES TBB 100 – wersja V1.14 POL