Obniżenie kryteriów do XLVI Konkursu Redakcji HGP 2021

Aktualności

W dniu 12 maja 2021 roku Uchwałą Zarządu Głównego PZHGP nr 145 został zmieniony § 3 Regulaminu Mistrzostw Polski w Kategoriach na 2021 rok. Zgodnie z tym paragrafem ilość weekendów, podczas których można wykonać loty konkursowe, została zmniejszona z 14 na 11. Zmiana ta wymusiła również obniżenie kryteriów do XLVI Konkursu Redakcji. Do Konkursu Redakcji zaliczyć można konkursy zdobyte przez gołębie w weekend 24-25 kwietnia oraz w weekendy od 22 maja 2021 roku do 25 lipca 2021 roku.

I tak w kategorii:

I D – samczyki dorosłe. Podstawowym kryterium zakwalifikowania do tej grupy jest zdobycie w sezonie minimum 8 konkursów, na listach konkursowych ujmujących każdorazowo 20% startujących gołębi.

II D – samiczki dorosłe. Osiągnięcia lotowe jak w grupie I D.

III R – samczyki roczne (roczniaki). Zdobycie minimum 7 konkursów w sezonie lotowym, na bazie 20%.

IV R – samiczki roczne. Osiągnięcia lotowe jak w grupie III R.

V Z – zespół lotników 2021. Każdy hodowca typuje do zespołu 10 swoich najlepszych lotników z „50”, niezależnie co do płci i wieku.  Pozostawiamy hodowcom dowolność w zestawianiu drużyny. Zwycięski zespół może mieć maksymalnie 110 konkursów (10 ptaków z kompletem konkursów). Do prezentacji przyjmujemy zespoły, które zdobyły minimum 70 konkursów.