Zmiany w Regulaminie Lotowo – Zegarowym

Aktualności

Obradujący w dniu 27 listopada 2021 roku Zarząd Główny Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych zatwierdził Regulamin Lotowo – Zegarowy, zmiany dotyczą:

– Rozdział II pkt. 2h

– Rozdział III pkt. 14 oraz pkt. 16

– Rozdział XII pkt. 3 oraz pkt. 6

Aktualny Regulamin Lotowo – Zegarowy umieszczony w dziale „REGULAMINY”.