KOMISJA SĘDZIOWSKA
2007-01-12 - Zdzisław Karoń (zdzislawkaron@onet.pl)

Oceny gołębi na 57 Ogólnopolskiej wystawie w Gdańsku dokonała komisja sędziowska
w składzie:

W klasie olimpijskiej standard-samczyki

1.Jan Klump
2.Piotr Gładki
3.Adam Morawski
4.Bodan Adam
5.Marek Gnatek

W klasie olimpijskiej standard-samiczki

1.Kazimierz Ludyga
2.Andrzej Kowalik
3.ks.Jóżef Żyłka
4.Zdzisław Zaniewski
5.Mirosław Gamża

Klasy sport

1.Jóżef Wróbel
2.Benon Zborowski
3.Roman Spałek
4.Eugeniusz Krygier
5.Teodor Kurowski

Wydrukowano 22.04.2018 o godz. 18:01
© by E R E B U S (www.erebus.gryps.pl)