REDAKCJA
Poniżej prezentujemy informacje kontaktowe redakcji serwisu internetowego:REDAKCJA SERWISU INTERNETOWEGO:
( Sprawy związane z informacjami znajdującymi się na stronach serwisu www.pzhgp.pl. )

- Sekretariat Zarządu Głównego - zg@pzhgp.pl

- Zdzisław Karoń - zdzislawkaron@onet.pl
Wydrukowano 23.08.2017 o godz. 00:47
© by E R E B U S (www.erebus.gryps.pl)