Forum PZHGP
FAQ FAQ Szukaj Szukaj Użytkownicy Użytkownicy Profil Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomo¶ci Zaloguj się, by sprawdzić wiadomo¶ci Rejestracja Rejestracja Zaloguj Zaloguj
Obecny czas to Czw PaĽ 01, 2020 15:40 Zobacz posty bez odpowiedzi
YOU TUBE - Porady - radzi tosnowiec
Napisz nowy tematOdpowiedz do tematu
Zobacz poprzedni temat Zobacz następny temat
Autor Wiadomo¶ć
RyszardTosnowiec
Doł±czył: 21 Mar 2009
Posty: 2409
WysłanyWysłany: Pon Lis 23, 2009 8:24
PostTemat postu : YOU TUBE - Porady - radzi tosnowiec
Odpowiedz z cytatem

Pielęgnacja po locie http://www.sunloft.pl/sierpien09.html
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ćOdwiedĽ stronę autora Powrót do góry
RyszardTosnowiec
Doł±czył: 21 Mar 2009
Posty: 2409
WysłanyWysłany: Sro Lis 25, 2009 9:03
PostTemat postu : Dezynfekcja,DEZYNSEKCJA,DERATYZACJA
Odpowiedz z cytatem

Napisał inż. zoot. Kazimierz Górski ( 9/99 'Polskie Drobiarstwo' ) Dezynfekcja
Z wymienionych powyżej zaleceń bardzo ważne jest konsekwentne realizowanie programu oczyszczania i dezynfekcji. Program ten ma na celu zmniejszenie zagrożenia infekcj± poprzez redukcję w ¶rodowisku licznych drobnoustrojów, poniżej pewnego bezpiecznego poziomu. Prawidłowo przeprowadzon± dezynfekcję można umownie podzielić na cztery zasadnicze etapy:
1. usuwanie brudu i kurzu
2. oczyszczanie sieci doprowadzaj±cej wodę pitn±.
3. oczyszczanie “na mokro”
4. dezynfekcja zasadnicza.

Usuwanie brudu i kurzu
Polega na wyniesieniu przeno¶nego sprzętu z budynku, usunięciu nawozu, ¶ciółki i resztek paszy, oczyszczeniu obiektu z pajęczyn, kurzu, i innych zanieczyszczeń

Oczyszczenie sieci doprowadzaj±cej wodę pitn±.
Złogi zalegaj±ce w rurach wodoci±gowych i przewodach doprowadzaj±cych ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±wodę do poideł takie jak kamień wodny, glony, grzyby, bakterie, wpływaj? na pogorszenie jako?ci wody z własnego ujęcia lub pozyskiwanej z wodoci?gu publicznego.
Woda taka może stanowić Ąródło infekcji oraz przyczyniać się do mniej efektywnego wykorzystania składników witaminowych, mineralnych, leczniczych zawartych w paszy, premiksach i lekach weterynaryjnych.
W celu przywrócenia wła?ciwego stanu higienicznego sieci wodoci?gowej i poideł na fermie, należy w odpowiednich terminach przeprowadzać ich mycie i dezynfekcję odpowiednimi preparatami. Najlepiej preparatami kwa?nymi, zawieraj?cymi inhibitory nie dopuszczaj?ce do powstawania korozji o dobrych wła?ciwo?ciach usuwania tłuszczów i białek (np. Remikol M extra).
Zabieg ten polega na przepompowaniu przez sieć wodoci?gow? i poidła roztworu dezynfekujacego, maj?cego własno?ci rozpuszczania osadów mineralnych i organicznych, nie niszcz?c przy tym mytych i dezynfekowanych powierzchni.
Po oczyszczeniu i dezynfekcji roztwór myj?co-dezynfekuj?cy należy usun?ć z przewodów
i poideł. Następnie przepłukać wod? pitn? do zaniku charakterystycznego odczynu.

Oczyszczanie na mokro
Polega na namoczeni i ręcznym myciu powierzchni sprzętów, na których zebrał się brud, a następnie starannym zmyciu do strumieniem wody pod ci?nieniem. Należy pamiętać przy tym, aby w przypadku stosowania myjek ci?nieniowych, nie przekraczać ci?nienia 30 atmosfer i stosować zimn? wodę. Aby zwiększyć efektywno?ć mycia należy stosować odpowiednie preparaty maj?ce wła?ciwo?ci silnego zmniejszania napięcia powierzchnio-wego i odtłuszczania. Dobrze jeżeli posiada wła?ciwo?ci dezynfekcyjne
i nie powoduje korozji oraz nie wchodzi w reakcje chemiczne z mytymi powierzchniami. (np: Azetol plus, Alpol plus).
Stosowanie tzw. mycia pianowego, polega na mechanicznym naniesieniu aktywnej piany ( za pomoc? specjalnych urz?dzeń do wytwarzania piany) na myte powierzchnie i spłu-kaniu jej po okre?lonym przez producenta czasie. Daje takie postępowanie bardzo dobre efekty, przy znacznej oszczędno?ci wody, jak i preparatów myj?cych. Umożliwia również rezygnację z używania myjek ci?nieniowych. Ważne jest również zachowanie wła?ciwej kolejno?ci nanoszenia piany (od dołu do góry) i jej spłukiwaniu (od góry do dołu i od tyłu do przodu ku wyj?ciu) Po spłukaniu mytej powierzchni należy pozostawić j? do wyschnięcia.
Jest to istotne, ponieważ w trakcie wysychania ginie wiele drobnoustrojów. Ponadto sucha powierzchnia nie zmienia stężenia nanoszonych ?rodków dezynfekcyjnych.

Dezynfekcja zasadnicza
Stanowi ona końcowy etap, eliminuj?c wszelkie wirusy, bakterie, grzyby, ple?nie, glony
i wiele innych chorobotwórczych organizmów, stanowi?cych zagrożenie dla zdrowia zwierz?. Dezynfekcja zasadnicza jest ostatnim etapem i niejako ukoronowaniem działań maj?cych na celu kompletn? degradację zarazków w ?rodowisku w którym będ? przebywać zwierzęta. Prawidłowa a przed wszystkim skuteczna dezynfekcja nie jest jednak możliwa bez poprzedzaj?cych j? czynno?ci wstępnych.
Bardzo dobre efekty dezynfekcji uzyskuje się poprzez zamgławianie pomieszczeń roztworem ?rodka dezynfekcyjnego (tzw. Zimna para). Stosowania w tej metodzie “zimna para”
w postaci mgły osiada równomiernie, cienk? warstw? na wszelkich powierzchniach. Mgłę uzyskuje się przy pomocy specjalnych urz?dzeń, maj?cych zdolno?ć rozproszenia (dyspersji) cieczy w powietrzu do kropel mniejszych niż 40 mikronów i przenoszenia ich na stosunkowo duże odległo?ci (przeciętny kurnik ma 100 m. długo?ci). Jest to warte podkre?lenia, gdyż bywa że stosowane urz?dzenia nie daj? wła?ciwego rozdrobnienia cieczy i nieprzenosz? kropli na odpowiedni? odległo?ć. Przez tp obniżaj? skuteczno?ć zabiegu. Należy również zwrócić uwagę na to, że cały szereg substancji które maj? własno?ci dezynfekuj?ce nie powinny być poddawane temperaturom wyższym niż 45°C. Co oznacza , że stosowanie zamgławiaczy w których zastosowano rakietowysilnik pulsacyjny jest bardzo ograniczone.
Istniej? preparaty o wydłużonym czasie stabilno?ci, dzięki czemu efekt zawieszenia mgły
w powietrzu można wydłużyć do kilku godzin. Można również do niektórych roztworów roboczych preparatów dezynfekcyjnych dodać glikolu trójetylenowego.
Metoda dezynfekcji z zastosowaniem “zimnej pary” szczególnie nadaje się do dezynfekcji powietrza w celu nie dopuszczenia do rozwoju choroby w kurniku. Jednakże nie każdy dezynfekant można wówczas zastosować.
Taki preparat nie może być toksyczny ani nie może drażnić dróg oddechowych. Można tu polecić preparat JOD pol. Innym dezynfekantem możliwym do zastosowania jest glikol trójetylenowy. Opisana metoda nie jest możliwa do zastosowania w każdym przypadku, na przykład. slaby stan techniczny budynku, nieszczelne pomieszczenia.
Według niektórych, metoda ta pozwala zaoszczędzić stosowane ilo?ci ?rodków dezynfekcyjnych. Nic bardziej błędnego. Ilo?ć dezynfekanta jak? należy zastosować jest taka sama jak w wypadku stosowania metody zraszania. Ogranicza się jedynie ilo?ć roztworu roboczego. Ponadto można pomin?ć etap osuszania pomieszczenia po myciu.
Jeszcze lepsz? metod? aplikacji ?rodka dezynfekuj?cego jest stosowanie urz?dzeń pianotwórczych. Pozwala ona na ograniczenie stosowania roztworu roboczego, choć nie w takim stopniu jak metoda “ zimnej mgły”. Najważniejsz? zalet? “pianowania” jest możliwo?ć dokładnej obserwacji miejsc na które jest aplikowany ?rodek dezynfekcyjny oraz wydłużenie czasu ekspozycji, szczególnie na powierzchniach pionowych i sufitach.
Wad? jest to że nie każdy preparat wytwarza pianę. Do stosowania metody pianowania można polecić preparat Azetol plus, Jod pol. Trzeba jednocze?nie podkre?lić, że samowolne dodawanie ?rodka pianotwórczego do roztworu roboczego dezynfekanta, może spowodować obniżenie lub utrate wła?ciwo?ci dezynfekcyjnych.
Najbardziej rozpowszechnion? metod? aplikacji ?rodków dezynfekcyjnych jest metoda zraszania powierzchni. Przy tej metodzie, konieczne jest doprowadzenie powierzchni po myciu do stanu suchego. Należy bezwzględnie przestrzegać wła?ciwego roztworu roboczego, oraz zużycia na jednostkę powierzchni a także prawidłowej kolejno?ci zraszania (od wnętrza budynku ku wyj?ciu i od góry do dołu. Najpierw sufit a następnie posadzka) nie zapominaj?c o konieczno?ci dezynfekcji kanałów wentylacyjnych itp.
Zdarza se że hodowcy dezynfekuj? ?ciółkę przed zasiedleniem kurnika. Zabieg ten, moim zdaniem podnosi koszty niewspółmiernie do uzyskiwa-nych efektów. Ponadto, gdy jest wykonywany na mokro z zastosowaniem metody zraszania, a ?ciółka jest dosuszana, grozi obniżeniem jej jako?ci z uwagi na podwyższenie jej wilgotno?ci ( Oczywi?cie przy założeniu, że ?ciółka jest dobrej jako?ci a hodowca zna Ąródło pochodzenia). Jak ocenić jako?ć ?ciółki?
Nie potrzeba tu specjalnej aparatury ani laboratorium. Wystarczy czyste wiadro, pokrywka i wrz?tek.
Należy pobrać reprezentatywn? próbę ?ciółki, włożyć do wiadra, zalać wrz?tkiem, przykryć pokryw? i odczekać 15 - 20 minut. Następnie podnie?ć pokrywę i pow?chać. Dobrej jako?ci słoma, nie zakażona ple?niami czy grzybami ma przyjemny charakterystyczny zapach. Jeżeli wyczuwamy zapach stęchlizny, ple?ni, mamy doczynienia z materiałem zakażonym niskiej jako?ci, niebezpiecznym dla zdrowia ptaków.

Metody dezynfekcji za pomoc? metod chemicznych s? metodami najbardziej rozpowsze-chnionymi.W pomieszczeniach nie tylko inwentar-skich mog? znaleĄć zastosowanie również niektóre metody fizyczne.Do tych metod zalicza się stosowanie promieniowania nadfiole-towego. Wykazano, że szczególnie wrażliwe na to promieniowanie s? bakterie nosacizny, cholery drobiu, brucelozy, gruĄlicy, wirusy pryszczycy, ospy owiec, pomoru ?wiń, pomoru drobiu i wielu innych. Największe działanie bakteriobójcze maj? promienie o długo?ci fali 254 - 257 nm.
Badaj?c mechanizm działania promieniowania UV wykazano, że u bakterii wywołuj? one 3 stadia zmian. Pobudzenie, hamowanie i zamieranie. Przej?cie z jednego stadium do drugiego następuje stosunkowo szybko
i wprostproporcjonalnie do siły oddziaływania promieni UV. Silne promieniowanie wywołuje w pierwszym okresie pewne zmiany w koloidowym składzie komórki. Następnie pojawiaj? się znaczne zmiany które doprowadzaj? do ?mierci. W komórce następuje depolimeryzacja
białek ze zniszczeniem ich struktur i powstaniem produktów rozpadu na poziomie cz?steczkowym. Konsekwencj? tego jest, że bakterie chorobotwórcze trac? sw? zjadliwo?ć
i patogenno?ć w różnych stadiach napromieniowania.
W Polsce produkuje się lampy bakteriobójcze typu VS 300 (sufitowa) VS 310 (statywowa) VS 320 (?cienna) We wszystkich typach montowany jest jeden promiennik UV . Maksimum promieniowania tych urz?dzeń przypada na długo?ć fali 253,7 nm, a największa skuteczno?ć przy 265 nm. Zaleca się by na 1 mł kubatury pomieszczenia przypadało nie mniej niż
2-2,5 W energii elektrycznej pobieranej przez urz?dzenie. Skuteczno?ć stosowania lamp bakteriobójczych spada wraz z odległo?ci? od obiektu poddawanego dezynfekcji. Znaczne obniżenie efektywno?ci występuje w przypadku zacienienia i zanieczyszczenia powierzchni.
Praktyka wykazała, że na bakterie nie wywieraj? wpływy promienniki umieszczone dalej niż 2 metry od odkażanej powierzchni. Działaj? one dopiero z odległo?ci 0,5 m.
Lampy bakteriobójcze znajduj? zastosowanie do dezynfekcji powietrza. Mog? być one stosowane na przykład: w sytuacji gdy stwierdza się zła jako?ć mikrobiologiczn? ?ciółki,
a nie ma możliwo?ci zast?pić jej wła?ciw?. Należy przy tym pamiętać by promienie nie były skierowane na zwierzęta.

Zabiegi przygotowawcze oraz dezynfekcję wła?ciw? możemy wykonywać samodzielnie lub zlecić wyspecjalizowanej ekipie. Niestety, nie każda tego typu firma gwarantuje wła?ciwy, profesjonalny poziom usług. Obecnie obowi?zuj?ce przepisy o działalno?ci gospodarczej pozwalaj? prowadzić tak? działalno?ć osobom przypadkowym, często nie maj?cym odpowiedniego przygotowania w dziedzinie zoohigieny, chemi, biologii. Sam fakt wykonania czynno?ci zwi?zanych z dezynfekcja niczego jeszcze nie gwarantuje. Konieczne jest przeprowadzenie prób mikrobiologicz-nych skuteczno?ci podjętych działań. Takie próby można również wykonać we własnym zakresie.

Dodatkowe ?rodki zapobiegawcze
Konieczno?ć stosowania dodatkowych ?rodków zapobiegawczych wynika z łatwo?ci z jak? zarazki przenosz? się z obszarów zainfekowanych na tereny wolne od chorób.
Czynnikami - wektorami przenosz?cymi zarazki s? ludzie, chore i zakażone zwierzęta, w tym ptaki, gryzonie, bezobjawowi nosiciele, owady, sprzęt, opakowania, ?rodki transportu itp.
Z tego powodu należy zwrócić szczególn? uwagę na następuj?ce ?rodki ostrożno?ci:
- zabronić osobom z zewn?trz a zwłaszcza maj?cym kontakt z ptakami,
wchodzenia na
teren fermy bez odpowiedniej odzieży i obuwia ochronnego.
- przed każdym wej?ciem musi znajdować się pojemnik z odpowiednim
płynem do dezynfekcji obuwia (np: azetol plus, jod pol), jak również
powinna być możliwo?ć dezynfekcji r?k.
- na teren fermy mog? wjeżdżać wył?cznie autoryzowane pojazdy, po
uprzedniej dezynfekcji.
- w bramach wjazdowych należy urz?dzić niecki dezynfekcyjne lub wyłożyć
maty nas?czone dezynfekantem, pamiętaj?c o tym że długo?ć mat lub
niecek musi być większa niż obwód największego koła pojazdu, który
może przejeżdżać.
- w fermach kur niosek i w wylęgarniach nie należy stosować opakowań
wielokrotnego użytku, o oie nie s? one systematycznie myte i dezynfekowane
- pasze lub komponenty i dodatki paszowe dostarczane na fermę powinny
mieć atesty zdrowotne, odpowiadaj?ce danej partii. oraz przechowywane
w odpowiednich warunkach ( zwłaszcza chodzi o zapewnienie prawidłowej wilgotno?ci).

DEZYNSEKCJA
Dezynsekcję a także deratyzację, wykonywane w zależno?ci od potrzeb, należy traktować jako czynno?ci poprzedzaj?ce wła?ciw? dezynfekcję.
Likwidacja owadów i gryzoni w ?rodowisku bytowania zwierz?t ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania wła?ciwego stanu zoohigienicznego obiektu. S? one bowiem rezerwuarami wielu chorobotwórczych wirusów, bakterii i grzybów. Dezynfekcja nie poprzedzona likwidacj? szkodników sanitarnych, będzie nieskuteczna i pozbawiona sensu, gdyż w bardzo krótkim czasie wysiej? one do ?rodowiska chorobotwórcze zarazki, te zaczn? się namnażać co oznacza, że powrócimy do punktu wyj?cia, czyli dużego skażenia mikrobiologicznego miejsca przebywania zwierz?t. Przysparzaj?cym najwięcej problemów owadem na naszych fermach drobiu jest ple?niakowiec l?ni?cy (Alphitobius diaperinus) znany także pod nazw? chrz?szcza ?ciółkowego. O połowy lat 50-tych jest on uznany za plagę brojlerów kurzych
i indyków, a w szczególno?ci w wychowalniach. Owady te stanowi? rezerwuar wielu zarazków chorobotwórczych jak grzyby z rodzaju Asparagillus, bakterie z rodzaju Salmonella, Streptococus, Bacillus, wirusy choroby Mareka, Gumbaro, New Castle, ospy, grypy ptaków i wielu innych.
Poza tym larwy tych owadów mog? dr?żyć tunele w materiale izolacyjnym ?cian kurników, obniżaj?c tym samym wła?ciwo?ci termoizolacyjne budynków nawet o 30%. Często można spotkać podobne szkody w budy-nkach mieszkalnych s?siaduj?cych z ferm?.
Zagrożeniem s? larwy jak i dorosłe owady zjadane przez ptaki. Wraz z nimi do organizmu ptaka dostaj? się zarazki chorobotwórcze. O skali problemu niech ?wiadczy fakt, że brojler kury może w ci?gu pierwszych 10 dni życia zje?ć ok. 450 larw w ci?gu jednego dnia,
a dorosły indyk - ok. 200 larw dziennie, nawet przy ci?głym dostępie karmy. Podobne zagrożenie, chociaż na mniejsz? skalę, stanowi? muchy i inne owady lataj?ce oraz pełzaj?ce.
Walka z tymi szkodnikami powinna być skierowana zarówno przeciwko formom dojrzałym jak i larwom. Osobniki dorosłe powinny być zwalczane metodami totalnymi przez zagazowanie pomieszczenia ( pomieszczenie puste, bez zwierz?t) oraz w czasie och migracji wzdłuż ?cian. Larwy powinny być zwalczane w ?ciółce, gdzie się rozwijaj?. Dezynsekcja powinna być umiejętnie wkomponowana w zabieg dezynfekcji jako jej
integralna czę?ć. Optymalnym rozpoczęciem walki z ple?niakowcem jest moment opróżniania kurnika ze zwierz?t. Wówczas należy zastosować preparat o działaniu oddechowo żoł?dkowym, najlepiej podawany metod? zamgławiania. Ma to na celu zabicie jak największej ilo?ci owadów w zużytej ?ciółce. Zapobiega to wywożeniu żywych owadów
i ewentualnemu rozprzestrzenianiu się plagi na inne obszary. Następnie należy wykonać wszelkie czynno?ci zwi?zane z dezynfekcj?. Dalsz? czynno?ci? jest naniesienie na ?ciany, sufit i posadzkę insektycydów razem z preparatem larwobójczym. Po wniesieniu i rozrzu-ceniu nowej ?ciółki, rozpylić ?rodek larwobójczy, nieszkodliwy dla ptaków (należy pamiętać
o dosuszeniu ?ciółki).
Preparatami larwobójczymi i insektycydami o przedłużonym działaniu należy opryskać również ?ciany zewnętrzne i teren bezpo?rednio przyległy do budynku.
Ze względu na pewien stopień komplikacji ł?czenia zabiegu dezynfekcji
i dezynsekcji niebezpieczeństwo zatruć przy stosowaniu insektycydów, zwłaszcza
o działaniu kontaktowo-żoł?dkowo-oddechowym, optymalnym rozwi?zaniem wydaje się zlecenie tych zabiegów wyspecjalizowanej ekipie DDD, posiadaj?cej stosowne kwalifikacje (np: ukończone studia wyższe na wydziałach przyrodniczych, stosowne studia podyplomowe).

DERATYZACJA
Nie mniej groĄnymi szkodnikami sanitarnymi niż owady s? gryzonie, w w?ród nich szczury. Trudno mówić o inteligencji szczura w takim rozumieniu jak inteligencja człowieka ale jest to na pewno zwierze bardzo ostrożne, o wyostrzonych zmysłach i dużych możliwo?ciach przenikania do różnych pomieszczeń.
Charakteryzuje się umiejętno?ci? obserwacji i kojarzenia zaobserwowanych zjawisk. Szybko i łatwo nabywa nowych umiejętno?ci. Dodaj? co tego wysok? rozrodczo?ć, mamy obraz uci?żliwego i czasem trudnego dozwalczenia szkodnika.
Należy przy tym powiedzieć że często najlepszym “przyjacielem” szczura jest wła?ciciel fermy. Zakrawa to na żart ale przypatruj?c się postępowaniu wła?cicieli kurników, można odnie?ć takie wrażenie.
W naszym kraju spotyka się szczura ?niadego i wędrownego. Obydwa gatunki różni? się od siebie pokrojemi potrzebami bytowymi. Jednakże stanowi? takie same zagrożenie sanitarne. Obserwuje się ilo?ciow? przewagę występowania szczura wędrownego (Rattus norweginos) i na fermach mamy najczę?ciej do czynienia z tym gatunkiem.
Szkody jakie powoduj? szczury to nie tylko roznoszenie drobnoustrojów,
ale także niszczenie budynków, porywanie i zabijanie piskl?t oraz niedopuszczanie ptaków do karmy, wyjadanie jej. Nie bez znaczenia jest fakt płoszenia stada.
Producenci drobiu najczę?ciej reaguj? na obecno?ć tych szkodników w momencie zauważenia dorosłych osobników, a więc wtedy gdy populacja jest już liczna.
Racjonalne zwalczanie gryzoni polega nie tylko na ich eliminacji z terenu fermy za pomoc? trutek, ale przede wszystkim na skutecznym realizowaniu programu ochrony obiektu przed szkodnikami. Taki zintegrowany program, dostosowany do warunków istniej?cych w danym obiekcie opiera się na tzw. oporze ?rodowiska w stosunku do szkodnika i behawiorze tych zwierz?t. DoraĄne działania polegaj? na likwidacji szkodników za pomoc? specjalnie przygotowanych, atrakcyjnych dla gryzoni trutek, wykładanych w sposób uniemożliwiaj?cy zatrucie ptaków czy innych zwierz?t.
Po wyniszczeniu szkodnika, w obrębie fermy, opracowuje się plan zabezpieczenia przecie gryzoniom.
W skrócie mówi?c, taki program zawiera plan sytuacyjny obiektu na którym zaznacza się rozmieszczenie specjalnych Stacji Trucia i Kontroli (niektórzy nazywaj? je stacjami bajtowymi, autor uważa że adekwatn? nazw? jest Punkt Kontroli Infestacji Gryzoni). Ich konstrukcja umożliwia obserwowanie ?ladów pobierania trutki oraz umożliwia szacowanie stopnia zagrożenia infestacj? gryzoni. Wszelkie obserwacje powinny być
systematycznie odnotowywane w specjalnie w tym celu prowadzonej dokumentacji.
Jednak podstaw? programu jest zwiększenie oporu ?rodowiska w stosunku do gryzoni.
A więc gryzonioszczelno?ć budynków, porz?dek wokół budynków, likwidacja potencjalnych kryjówek itp. Umiejętne i wła?ciwe opracowanie programu a potem jego konsekwentna realizacja pozwoli na likwidację zagrożeń zoohigienicznych wywoływanych przez gryzonie. Nie polecam utrzymywania na fermach kotów i innych zwierz?t jako elementu walki z gryzoniami. Nie wolno zapominać że zarówno kot jak i inne zwierzęta mog? być wektorami zakażeń, tak jak gryzonie. Przedstawiony powyżej program główny nacisk kładzie na zwalczanie szczurów, gdyż z ich strony istnieje największe niebezpieczeństwo. ie oznacza to, że lekceważe zagrożenie ze strony innych gatunków gryzoni czy ptaków dziko żyj?cych. Przedstawiony, z konieczno?ci bardzo pobieżnie, można zastosować do zwalczania wszystkich gryzoni, dostosowuj?c go do specyfiki gatunku i behawioryzmu zwalczanego szkodnika. Sprzęt stosowany do dezynfekcji i dezynsekcji. Dawki i dobór preparatu. Należy zwrócić uwagę na rodzaj sprzętu używanego do zabiegów dezynsekcji i dezynfekcji. Sprzęt powinien być profesjonalny i dostosowany do zadań jakie ma wykonać. Chodzi tu głównie o rodzaj zastosowanego napędu wydajno?ć, wielko?ć kropli, zasięg. Zupełnie inne parametry powinno posiadać urz?dzenie do zraszania i inne do zamgławiania. Innna wielko?ć kropli potrzeba do prowadzenia dezynsekcji, inn? do dezynfekcji.
Sprzęt musi być dostosowany również do rodzaju preparatu jaki zamierzamy stosować. Bezwzględnie musi zapewniać bezpieczeństwo wykonuj?cemu zabieg. Maski przeciwgazowe z pochłaniaczem, s? to tzw. aparaty ucieczkowe. Służ? do krótkotrwa-łego przebywania
w pomieszczeniu i stanowi? ochronę do pewnego, oker?lonego stężenia substancji szkodliwych w atmosferze. Najwięcej nieporozumień dotyczy zamgławiania tzw. zimn? par?. Zamgławianie pomieszczeń zimn? par? polega na doprowadzeniu roztworu roboczego do takiego stanu aby ?rednica cz?steczek aerozolu była niższa od 40 mikronów. Turbinowy spalinowy opryskiwacz ogrodniczy na pewno nie spełnia tej roli. S? na rynku zamgławiacze, które w pewnym stopniu spełniaj? warunek dostatecznie małej kropli. Zastosowanie ich jednak do obiektów o kubaturze 2-3 tys. mł nastręcza wiele trudno?ci. Z koleii w zamgławiaczach opartych na pracy pulsacyjnego silnika rakietowego można wprawdzie uzyskać wymagan? dyspersję roztworu roboczego, ale wysoka temperatura gazów wylotowych może powodować czę?ciow? lub nawet całkowit? dezaktywację substancji aktywnych. Skuteczno?c dezynfekcji ulegnie wówczas osłabieniu lub całkiem nieskuteczny
a końcowy efekt będzie tylko wynikiem oczyszczania i mycia obiektu.
Innym ważnym problemem jest dawka jak? należy zastosować w danym pomieszczeniu. Często słychać pogl?d, że metoda aplikacji za pomoc? zamgławiacza oszczędza ilo?ć stosowanego preparatu. Jest to nieporozumienie. Metoda ta pozwala zmniejszyć ilo?ć roztworu roboczego
a nie koncentratu. Punktem wyj?cia do obliczenia potrzebnej ilo?ci koncentratu preparatu
i ilo?ć cieczy roboczej, zawsze jest powierzchnia ( ?ciany, suity, posadzki) jaka ma być poddana zabiegowi i jej rodzaj.
Możemy przyj?ć, że przeciętny kurnik o kubaturze 3000 mł posiada wewnętrzn? powierzchnię również ok. 3000m˛ ( faktycznie powierzchni( jeżeli uwzględnić chropowato?ci jest większa i należy to brać pod uwagę przy okre?leniu ilo?ci cieczy roboczej w metodzie zamgławiania). Znaj?c wielko?ć dezynfekowanej powierzchni i jej rodzaj z łatwo?ci? można obliczyć podaż substancji aktywnej i no?nika, jakim jest woda, dla danego obiektu. Dawkę no?nika należy tak dobrać, by zapewnić dostateczne pokrycie a co za tym idzie, uzyskać wła?ciwy efekt.
Musimy również pamiętać o doborze odpowiedniego preparatu w zależno?ci od naturalnego pH powierzchni (w tym wypadku posadzek, ?cian, sufitów). Najczę?ciej mamy do czynienia
z powierzchniami o odczynie zasadowym.
W zwi?zku z tym preparat jaki możemy zastosować nie może mieć odczynu kwa?nego, gdyż ulegnie neutralizacji i nie spełni swojej roli.
Inn? ważn? cech? preparatu, to brak działania koroduj?cego w stosunku do materiałów
z jakich wykonane s? elementy konstrukcyjne i sprzęty poddawane zabiegowi. Preparat powinien charakteryzować się również bardzo dobr? rozpuszczalno?ci? w wodzie, bez względu na jej twardo?ć, tolerancj? na obecno?ć substancji pochodzenia organicznego
i mineralnego oraz stabilno?ci? roztworu koncentratu i roztworu roboczego.
Na pewno nie należy stosować preparatu gdzie producent sam podaje w jego składzie: Na OH - 0-5% NaoCl2 5-15%. W takim przypadku nie jest możliwe ustalenie skutecznej dawki. Roztwór roboczy powinien posiadać dobre wła?ciwo?ci penetruj?ce
i szerokie septum działania biobójczego w niskich temperaturach. Aplikacja dezynfekanta metod? zamgławiania w obecno?ci zwierz?t różni się zasadniczo od dezynfekcji pustych pomieszczeń. Nie wolno stosować preparatów drażni?cych górne drogi oddechowe
a stężenia nie mog? być wyższe niż te jakie podaje producent preparatu w takich przypadkach. Preparatem który w takich okoliczno?ciach można użyć jest 2% roztwór jodpolu. Należy przy tym zaznaczyć, że nie wszystkie preparaty nadaj? się do dezynfekcji metod? zamgławiania, zwłaszcza przy zastosowaniu silnika pulsacyjnego.
Obecnie na rynku jest dostępna szeroka gama preparatów, które wybiórczo spełniaj? powyższe wymogi. Nie ł?cz? w sobie jednak wszystkich poż?danych cech na raz. Nie oznacza to wcale, że nie ma preparatów, które można skutecznie zastosować do dezynfekcji. Chciałbym jedynie podkre?lić, że stosowany preparat należy w każdym przypadku dobrać indywidualnie do warunków panuj?cych w danym obiekcie. Intencj? autora tego artykułu nie jest zmiana podej?cia do zagadnień D.D.D. które nauka już dawno wypracowała. Chcę jedynie podzielić się z czytelnikami moimi praktycznymi spostrzeżeniami oraz usystematyzować niemał? przecież wiedzę hodowców w tej dziedzinie.


P.U.H. SOCHLAND Kazimierz Górski; 96-500 Sochaczew; ul. Pokoju 13
tel.: (+48 46) 862 21 98; fax: (+48 46) 862 21 98; tel. kom. +48 604 462 772
e-mail: poczta@sochland.pl
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ćOdwiedĽ stronę autora Powrót do góry
RyszardTosnowiec
Doł±czył: 21 Mar 2009
Posty: 2409
WysłanyWysłany: Sro Gru 16, 2009 9:04
PostTemat postu : PORADY EKSPERTA DZIĘKI 'HODOWCY'
Odpowiedz z cytatem

Lekarz weterynarii Andrzej Koralewski radzi ( HODOWCA 2005 ) http://www.sunloft.pl/opwet2005.html
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ćOdwiedĽ stronę autora Powrót do góry
RyszardTosnowiec
Doł±czył: 21 Mar 2009
Posty: 2409
WysłanyWysłany: Czw Gru 17, 2009 6:20
PostTemat postu : PORADY EKSPERTA DZIĘKI 'HODOWCY'
Odpowiedz z cytatem

Lekarz weterynarii Andrzej Koralewski radzi ( HODOWCA 2006 ) http://www.sunloft.pl/opwet2006.html
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ćOdwiedĽ stronę autora Powrót do góry
RyszardTosnowiec
Doł±czył: 21 Mar 2009
Posty: 2409
WysłanyWysłany: Nie Lut 07, 2010 7:58
PostTemat postu : PORADY EKSPERTA DZIĘKI 'HODOWCY'
Odpowiedz z cytatem

Witam.Jak wykorzystać martwy sezon w poradach A.Koralewskiego (HODOWCA 2007 ) http://www.sunloft.pl/opwet2007.html
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ćOdwiedĽ stronę autora Powrót do góry
RyszardTosnowiec
Doł±czył: 21 Mar 2009
Posty: 2409
WysłanyWysłany: Pon Lut 08, 2010 8:02
PostTemat postu : Opieka zdrowotna
Odpowiedz z cytatem

Witam . Higiena podczas dezynfekcji gołębnika http://www.supron1.com.pl/main3.php?action=show&path=339&pid=314
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ćOdwiedĽ stronę autora Powrót do góry
RyszardTosnowiec
Doł±czył: 21 Mar 2009
Posty: 2409
WysłanyWysłany: Sro Lut 17, 2010 18:24
PostTemat postu : Zdrowotno¶ć
Odpowiedz z cytatem

Witam.Przygotowanie drużyny ze 'Słonecznego Gołębnika do sezonu lęgowo - lotowego http://www.sunloft.pl/marzec10.html
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ćOdwiedĽ stronę autora Powrót do góry
RyszardTosnowiec
Doł±czył: 21 Mar 2009
Posty: 2409
WysłanyWysłany: Wto Lut 23, 2010 15:23
PostTemat postu : Z pozdrowieniem Dobry lot - Zarz±d Okregu PZHGP Wrocław.
Odpowiedz z cytatem

Witam i pogl±dowo PRZEDSTAWIAM jak powinien pracować Okręg PZHGP http://www.okregwroclaw.republika.pl/akt17.html Szczepionki przeciwko paramyxovirozie i salonellozie

Z uwagi na brak produkcji salmoviru oraz mykosalmoviru przez Biowet Puławy, uzgodniono z Lekarzem Wojewódzkim Wetyrynarii, że jest możliwo¶ć sprowadzenia z zagranicy oficjalnie n/w szczepionek ze Słowacji. Konieczne jest pisemne zamówienie przez poszczególne Oddziały Okregu z jednoczesnym wskazaniem, do którego Zakładu Leczniczego szczepionka ma być sprowadzona. Zrobi to Hurtownia za zgod± Krajowego Lekarza Weterynarii.

Sa dostepne następujace szczepionki :
ZOOSAL T 50 dawek przeciwko salmonelozie typhimurium - cena 43,00 zł brutto,/Słowacja/ COLUMBA 50 dawek przeciwko paramyxowirozie /PMV/ - cema 57,00 zł brutto,/Słowacja/ PM-VAC 100 dawek przeciwko paramyxowirozie / PMV/ - ce¶¶¶±±±±na 50,00 zł brutto,/Polska/.
Ponadto w pózniejszym okresie jest możliwo?c sprowadzenia szczepionki przeciwko ospie /Diftopharm lub POXVAC K/

Prosimy o ich zamówiemnnie na pi?mie. Na te szczepionki będ? wydawane za?wiadczenia przez weterynarzy, którzy dokonaj? zaszczepienia gołębi co umożliwi wykonanie lotów w 2010 roku. Przypominamy, że szczepionki sprowadzone "po za obrotem oficjalnym nie będ? upoważniały do przyjecia spisów gołębi na loty w 2010 roku".
Z pozdrowieniem Dobry lot - Zarz?d Okregu PZHGP Wrocław.
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ćOdwiedĽ stronę autora Powrót do góry
RyszardTosnowiec
Doł±czył: 21 Mar 2009
Posty: 2409
WysłanyWysłany: Sob Mar 06, 2010 6:51
PostTemat postu : PORADY EKSPERTA DZIĘKI 'HODOWCY'
Odpowiedz z cytatem

Lekarz weterynarii Andrzej Koralewski radzi ( HODOWCA 2008 ) http://www.sunloft.pl/opwet2008.html
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ćOdwiedĽ stronę autora Powrót do góry
RyszardTosnowiec
Doł±czył: 21 Mar 2009
Posty: 2409
WysłanyWysłany: Pi± Maj 28, 2010 7:18
PostTemat postu : Najnowszy videoklip
Odpowiedz z cytatem

S± dostępne następujace szczepionki :
ZOOSAL T 50 dawek przeciwko salmonelozie typhimurium - cena 43,00 zł brutto,/Słowacja/ COLUMBA 50 dawek przeciwko paramyxowirozie /PMV/ - cema 57,00 zł brutto,/Słowacja/ PM-VAC 100 dawek przeciwko paramyxowirozie / PMV/ - cena 50,00 zł brutto,/Polska/.
Ponadto w pózniejszym okresie jest możliwo¶c sprowadzenia szczepionki przeciwko ospie /Diftopharm lub POXVAC K/
Najnowszy videoklip http://www.sunloft.pl/maj10.html DIFTOPHARM na ospę a ZOOSAL T na salmonelozę tak powinno być . Za przejęzyczenie przepraszam - Ryszard Tosnowiec - Richard West 27 maj 2010.
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ćOdwiedĽ stronę autora Powrót do góry
RyszardTosnowiec
Doł±czył: 21 Mar 2009
Posty: 2409
WysłanyWysłany: Sob Cze 19, 2010 4:09
PostTemat postu : Słowacka firma poleca szczepionki
Odpowiedz z cytatem

Słowacka firma poleca szczepionki dla gołębi http://www.pharmagalbio.sk/produkty/holuby/
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ćOdwiedĽ stronę autora Powrót do góry
Kamil1234
Doł±czył: 22 Gru 2014
Posty: 8
WysłanyWysłany: Pi± Sty 13, 2017 8:21
PostTemat postu : 
Odpowiedz z cytatem

Czy u was też s± kontrole z weterynarii przez epidemię ptasiej grypy?
Mi dali tydzień na zakup jaki¶ mat do dezynfekcji obuwia? czy co¶ takiego wystarczy:
http://www.hodowlany.pl/i2113_Basen_kuweta_z_mata_do_dezynfekcji_ruchu_pieszego_do_budynkow_inwentarskich.html ?
My¶lałam o tym, żeby t± piankę w ¶rodku zalać roztworem z Virkonu po prostu...
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ć Powrót do góry
Wy¶wietl posty z ostatnich:    
Zobacz poprzedni temat Zobacz poprzedni temat
Napisz nowy tematOdpowiedz do tematu

Skocz do:   

Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityk± Plików Cookies.
Możesz okre¶lić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przegl±darce.


Powered by phpBB © 2001, 2006 phpBB Group
style : saphir :: valid : xhtml css