Ustaw jako startową
21 maja 2018
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

» Aktualności
» Forum

» Historia
» Statut
» Zarząd
» Sędziowie
» Adresy oddziałów
» HGP

» Regulaminy
» Wsp. geograficzne
» Druki PZHGP
» Komunikaty
» Wyniki

» Galeria
» Linki
» Kontakt

System Zgłaszania Gołębi Przybłąkanych

OSTATNIO ZGŁOSZONE:

PL-019-14-197
PL-0271-08-4468
PL-0132-18-3723
PL-0195-17-2411
PL-9-18-734
PL-0287-17-1473
PL-0331-17-6846
PL-0252-17-5441
PL-019-14-197
RO-Gold-16-3006529


ZOBACZ WIĘCEJ NA www.pzhgp.pl/szgp

FCI
Komunikat 3/2007 Lot Narodowy
2007-10-25 - ZG PZHGP

Komunikat 3/2007
Prezydium Zarządu Głównego
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom większości członków PZHGP oraz realizując Uchwałę KWZD z kwietnia 2007 roku Prezydium Zarządu Głównego PZHGP rozpoczyna organizowanie corocznych długodystansowych ogólnopolskich lotów narodowych począwszy od 2008 roku i nadaje tym lotom rangę mistrzostw Polski.
W 2008 roku zorganizowany zostanie w dniu 04.07.2008 roku lot z miejscowości Ostenda (Belgia) a w latach następnych ilość tych lotów z terenów Belgi i Francji wzrośnie do 2 lub 3 w zależności od stopnia zainteresowania hodowców.
Całość działań związanych z organizowaniem lotów narodowych koordynuje powołana przy Zarządzie Głównym Komisja ds. Organizacji Lotów Narodowych.


Prezydent PZHGP

Jan Kawaler


Regulamin lotu narodowego „Ostenda – 2008”

1. Start gołębi do lotu narodowego nastąpi z miejscowości Ostenda w dniu 04.07.2008 roku (piątek) w godzinach popołudniowych. Współrzędne geograficzne Ostendy - 51°14´00” - 02°54´00”.

2. Transport gołębi na lot zapewnia Okręg względnie inna terenowa jednostka organizacyjna PZHGP zajmująca się organizacją tego lotu z upoważnienia Komisji ds. Organizacji Lotów Narodowych. Koszowanie gołębi odbędzie się w dniach 1 i 2 lipca. Organizatorzy winni tak zaplanować odjazd kabiny aby przyjazd gołębi do miejscowości Ostenda nastąpił najpóźniej w dniu 04.07.2008 roku do godz. 8:00.

3. Na wniosek zainteresowanych Okręgów ustalone zostaną przez Komisję ds. Organizacji Lotów Narodowych punkty wkładania gołębi. Obowiązuje generalna zasada, że punkt wkładania będzie powołany w przypadku gdy koszowanych będzie ponad 500 gołębi. Na jednym punkcie mogą być koszowane gołębie z kilku Okręgów PZHGP.

4. Obrączki gumowe obowiązujące w tym locie przekazane będą osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie punktu wkładań przez Zarząd Główny PZHGP.

5. Dopuszcza się możliwość stosowania w lotach narodowych systemów ESK. Wprowadza się jednak zasadę, że czynności związane z wkładaniem gołębia (rejestracja na antenie i wkładanie do kosza transportowego) dokonuje zespół wkładaniowy a nie hodowca którego gołębie są koszowane.
Każdemu gołębiowi oprócz obrączki elektronicznej założona zostanie obrączka gumowa , którą hodowca pod rygorem unieważnienia wyników gołębi dołączy do protokołu przylotu.

6. Z czynności wkładania gołębi sporządzić należy w 2 egzemplarzach protokół w którym oprócz standardowych zapisów należy podać również numery obrączek jakie założone zostały gołębiom każdego hodowcy biorącego udział w locie.
Jeden egzemplarz protokołu wraz z kopiami list startowych w zabezpieczonej kopercie wręczyć należy osobie transportującej gołębie na lot. Do protokołu dołączyć należy niewykorzystane obrączki gumowe. Na miejscu odlotu materiały te odebrane zostaną przez upoważnionego przedstawiciela organizatora lotu i następnie przekazane do siedziby Zarządu Głównego PZHGP.

7. Organizatorzy transportu zapewnią aby na jednego gołębia w kabinie transportowej przypadało minimum 340 cm2 powierzchni podłogi w klatce transportowej.

8. Od każdego gołębia biorącego udział w locie Zarząd Okręgu odprowadza opłatę
w wysokości 1 zł na fundusz nagród na specjalne konto utworzone w tym celu
w Zarządzie Głównym PZHGP.
Zgłaszanie gołębi biorących udział w locie oraz opłatę o której mowa wyżej należy dokonać na adres Zarządu Głównego w terminie do dnia 01.06.2008 roku. Zgłoszenia które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

9. W terminie do 15.06.2008 roku Zarząd Główny na swojej stronie internetowej – www.pzhgp.pl – umieści wykaz punktów wkładania gołębi oraz zestawienie nagród rzeczowych które zostaną przeznaczone dla zwycięzców lotów w kategorii zespołowej i indywidualnej.

10. Z lotu Ostenda sporządzone mogą być listy konkursowe – Rejonowe, Okręgowe lub połączonych Okręgów pod warunkiem spełnienia wymogu o którym mowa w pkt. 3 niniejszego regulaminu tj. koszowania minimum 500 szt gołębi.

11. W terminie do 20.07.2008 roku organizatorzy lotu w terenie, prześlą do Zarządu Głównego listę konkursową w formie elektronicznej oraz całość materiałów źródłowych tj:
- listy startowe,
- listy zegarowe,
- taśmy zegarowe,
- protokół z nastawienia i otwarcia zegarów,
- obrączki gumowe konstatowanych gołębi,
- zestawienie wyników zespołowych do „Mistrzostwa Polski w Lotach Narodowych”.

12. Na podstawie przesłanych list konkursowych sporządzona zostanie Narodowa lista
konkursowa. Pierwsza jej cześć obejmująca 200 gołębi opublikowana zostanie
w „Hodowcy”. Lista ta sporządzona zostanie na podstawie uzyskanej szybkości przez
zwycięskie gołębie i będzie podstawą przyznania nagród indywidualnych dla zwycięskich gołębi.

13.W locie udział brać mogą gołębie z całego spisu sporządzonego przez hodowcę do lotów na sezon 2008 roku.
W przypadku zdobycia konkursu przez gołębia umieszczonego na spisie do Mistrzostwa Polski (50) uzyskany wynik może być zaliczone do współzawodnictwa o Mistrzostwo Polski w kat. C, Maraton i GMP, niezależnie od tego czy lot ten był ujęty w planie lotów do Mistrzostwa Polski czy też był poza programem (poza 16).

14. Lot Ostenda zaliczony będzie do współzawodnictwa o „Mistrzostwo Polski w Lotach Narodowych”. Sklasyfikowanych w nim zostanie 100 najlepszych zespołów , według następujących zasad:
- obowiązuje seria 5/3
- gołębie zdobywają punkty na zasadach jak w GMP tj. pierwszy gołąb 100 pkt a ostatni na liście konkursowej 80 pkt
- punkty do współzawodnictwa wyliczone zostaną w oparciu o listy konkursowe sporządzone według zasad określonych w pkt 10 niniejszego regulaminu.
- gołębie typowane do tego współzawodnictwa (5 sztuk) winny być zaznaczone na liście startowej symbolem „S” lub „M”
- w tym współzawodnictwie Hodowca może brać udział tylko jedna drużyna.
Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe medale i dyplomy.

15. W oparciu o listę Narodową nagrodzonych zostanie dyplomami i pamiątkowymi medalami 100 najszybszych gołębi ujętych na tej liście oraz po 30 gołębi najszybszych z każdej strefy odległościowej. Podział na strefę nastąpi według zasad:
- I strefa – długość lotu do 1050 km
- II strefa – długość lotu od 1051 do 1200 km
- III strefa – długość lotu ponad 1200 km

16. Przylot gołębi należy zgłaszać do organizatora lotu tj. Zarządu Głównego w Chorzowie w terminie do 2 godzin po przylocie gołębia na numery telefoniczne 032/2415-984 i
032/2415-982. W tym celu w Zarządzie Głównym w dniach 05.07. i 06.07.2008 roku w godzinach 7:00 do 22:00 pełniony będzie dyżur telefoniczny.

17. Wręczanie nagród 10 zwycięzcom zespołowym i indywidualnym oraz po 5 zwycięzcom strefowym nastąpi podczas Wystawy Ogólnopolskiej.

18. Każdy Okręg biorący udział w locie w terminie do dnia 15.05.2008 roku prześle do Zarządu Głównego dane osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie organizacji lotu.

<< powrót  


Dokumenty udostępniane na stornach pzhgp.pl w postaci plików PDF należy otwierać za pomocą programu ADOBE READER.

Program Adobe Reader w wersji dla Windows 2000/XP/2003/Vista można pobrać ze strony Instalki.pl . Wersje dla innych systemów operacyjnych są dostępne pod adresem Adobe.com oraz na większości płyt dołączanych do czasopism o tematyce komputerowej (np. Chip, Enter).
Oddział RZESZÓW sprzeda kabię do transportu gołębi
    jerzy19495 / 0 odp.

500
    darmox5 / 0 odp.

Ciekawe wypuszczenie
    lotnikkk / 15 odp.

Przejście na wdowienstwo
    hodowca 2014 / 0 odp.

odstapie kilka mlodych
    hulinki / 1 odp.

przybłąkany gołąb
    Jakub1234 / 0 odp.

Talent Qautro
    Arkadiusz_Maziarz / 0 odp.

HODOWLA NA SPRZEDAŻ
    Kedlaw / 0 odp.

Złamane lotko
    tomi26 / 4 odp.

10 młodych do. lotów
    Bryan / 12 odp.

Sprzedam Młode Gołębie 2018
    Gołębiarz123 / 0 odp.

Pomoc
    Sylwekk12 / 5 odp.

olimpijczyk 90120
    robson055 / 2 odp.


Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Główny      ul. Dworcowa 5    43-180 Orzesze

tel.: 32/723-12-90   E-mail: zg@pzhgp.pl     Konto: PKO BP O/Chorzów 51 1020 2368 0000 2202 0022 8270

Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów z niniejszej strony bez zgody redakcji serwisu zabronione !!!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.