Regulaminy

REGULAMIN GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI 2019

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA OLIMPIJSKIEGO O MISTRZOSTWO POLSKI W LOTACH GOŁĘBI MŁODYCH W 2019 ROKU

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO W LOTACH GOŁĘBI MŁODYCH 2019

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO POLSKI W KATEGORIACH 2019 ROK

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O INTERMISTRZOSTWO 2019

REGULAMIN LOTU NARODOWEGO – BRUKSELA 2019

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ – KWZD 06.04.2013 rok

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW

REGULAMIN LOTOWO – ZEGAROWY 23.11.2019

REGULAMIN WYSTAW

REGULAMIN W SPRAWIE NADAWANIA ODZNAK I CZŁONKOSTWA HONOROWEGO

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

REGULAMIN ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY