Zarząd

Członkowie naczelnych władz
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych 2015-2019

Prezydium Zarządu Głównego PZHGPJan KAWALER		-       Prezydent PZHGP	
Krzysztof KAWALER    -     Wiceprezydent ZG PZHGP ds lotowych
Andrzej FICEK	       -     Wiceprezydent ZG PZHGP ds. gospodarczych
Piotr KOBĘDZA	 -	    Wiceprezydent ZG PZHGP ds. finansowych
Wiesław TRONT	   -	   Sekretarz ZG PZHGP

Członkowie ZG PZHGPMirosław GAMŻA          -    Okręg PZHGP Opole Południe
Marek KARPIŃSKI		 -     Okręg PZHGP Biała Podlaska
Marek KANICKI		 -   	Okręg PZHGP Łódź
Zbigniew KOCIUBA	-	 Okręg PZHGP Legnica
Paweł KOZIOŁ		 -   	Okręg PZHGP Bielsko - Biała
Jerzy KOŹLIK		 -	   Okręg PZHGP Opole
Alojzy LEPIARCZYK     	-	Okręg PZHGP Katowice
Jerzy MAŁUSZYŃSKI	-      Okręg PZHGP Łódź
Wiesław MŁOT            -    Okręg PZHGP Kalisz
Zbigniew MOSKALIK      -	 Okręg PZHGP Zielona Góra
Roman NOWAK          -      Okręg PZHGP Leszno
Tomasz OSIŃSKI         -       Okręg PZHGP Kraków 
Tadeusz PTAK       	-	 Okręg PZHGP Kielce
Andrzej SZATON		-       Okręg PZHGP Katowice
Jan WĘGRZYN	      -        Okręg PZHGP Nowy Sącz
Kazimierz WOŹNIAK     -       Okręg PZHGP Lublin       


Główna Komisja RewizyjnaWaldemar KOZŁOWSKI	-	Przewodniczący GKR
Piotr ROMPCA		  -  	Członek GKR
Jan DŁUGOSZ  	      -      Członek GKR
Zbigniew DUDA		  -  	Członek GKR
Zdzisław LENDLEWICZ	-	Członek GKR
Andrzej WŁOSIK		 - 	 Członek GKR
Janusz PAWLIKOWSKI     -      Członek GKR 

Główna Komisja Dyscyplinarna	-	
Czesław BYRSKI	    -  Przewodniczący GKD
Michał MIKA	    -  Sekretarz    GKD
Marek LEŚKIEWICZ     	-  Zastępca Przew. GKD
Sylwester GAJEWSKI       -  Członek GKD
Grzegorz BUGANIK         -  Członek GKD
Stanisław PAWLICA         -  Członek GKD


Głowna Komisja Lotowa


Sławomir BUREK
Krzysztof KAWALER
Jerzy KOŹLIK
Jerzy MAŁUSZYŃSKI
Zygmunt MAŚNICA
Zbigniew MOSKALIK
Andrzej SZATON
Edward ZIOBROWSKI