2004-11-03 • Oprogramowanie komputerowe.

Aktualności

2004-11-03 – Zdzisław Karoń


Ponieważ program komputerowy do obliczania lotów gołębi własności Zarządu Głównego PZHGP nie jest już obowiązkowy do stosowania, dlatego ZG PZHGP nie będzie już rozsyłać zmian i ewentualnych uzupełnien tego programu. Zainteresowanych zmianami, nowościami i uzupełnieniami kierujemy bezpośrednio do Andrzeja Wojtasiok, tel. 0503-103-797 lub e-mail : katgol@pro.onet.pl