2004-11-03 • Regulamin Konkursu Redakcji.

Aktualności

 1. Hodowca zgłasza swoje najlepsze wyniki na specjalnie do tego celu udostępnionych ANKIETACH, w oparciu o oddziałowe listy konkursowe sporządzone na bazie 1:5 (20% konkursów z wkładanych gołębi).
 2. Maksymalna liczba lotów w danym roku to 14. Muszą to być loty zakwalifikowane przed sezonem lotowym przez oddział do GMP i MP.
 3. Hodowca zgłasza wyniki za pośrednictwem swojego oddziału. Wyniki bez poświadczenia przez oddział wiarygodności nie będą brane pod uwagę.
 4. Oddziały muszą przesłać wyniki za pośrednictwem macierzystego okręgu, który pieczęciami i podpisami potwierdza uzyskane przez hodowcę wyniki. Ankiety nie potwierdzone przez okręg nie będą brane pod uwagę.
 5. W ANKIECIE należy podać dokładny adres zamieszkania i telefon, celem umożliwienia kontaktu z hodowcą (zawiadomienie o nagrodach, przeprowadzenie wywiadu).
 6. Ostateczny termin wysłania przez oddziały wyników do okręgów upływa 31 sierpnia br. Okręgi po weryfikacji dokumentów przesyłają TYLKO ANKIETY (bez list konkursowych i innych dokumentów lotowych) do REDAKCJI HGP w terminie do 15 września br.
 7. Nazwiska laureatów konkursu zostaną opublikowane w miesięczniku „Hodowca” do końca roku. Ponadto Redakcja przewiduje publikację wszystkich pozostałych wyników.
 8. Tradycyjne spotkanie laureatów konkursu odbędzie się w Domu Związkowym w Chorzowie w pierwszym kwartale roku następnego.
 9. Hodowcy, którzy osiągną najlepsze wyniki zostaną wyróżnieni pucharami i dyplomami (przewiduje się po 3 w każdej grupie).
 10. A oto kryteria kwalifikacyjne do poszczególnych grup:

  I D – DOROSŁE SAMCZYKI – gołąb w danym roku musi zdobyć minimum 11 konkursów

  II D – DOROSŁE SAMICZKI – gołąb w danym roku musi zdobyć minimum 11 konkursów

  III R – ROCZNE SAMCZYKI – gołąb w danym roku musi zdobyć minimum 9 konkursów

  IV R – ROCZNE SAMICZKI – gołąb w danym roku musi zdobyć minimum 9 konkursów

  V W – WETERANI SAMCZYKI – gołąb w danym roku musi zdobyć minimum 1 konkursów, a we wszystkich latach poprzednich i roku bieżącym minimum 60 konkursów

  VI W – WETERANKI SAMICZKI – gołąb w danym roku musi zdobyć minimum 1 konkursów a we wszystkich latach poprzednich i roku bieżącym minimum 50 konkursów

  VII Z – ZESPOŁY LOTNIKÓW – zalicza się tu tylko gołębie w danym roku
  kwalifikujące się do grup I-IV, które zdobyły minimum 60 konkursów w grupie tej musi być co najmniej (bez względu na wiek) 1 samiczka oraz minimum roczny 1 samczyk

 11. W przypadku gdy gołębie lub zespoły będą miały tę samą liczbę konkursów o ich kolejności w poszczególnych grupach będą decydować : suma zdobytych konkurso-kilometrów, a w dalszej kolejności średnia szybkość obliczona ze wszystkich lotów (tylko w grupach I-IV)