2004-11-24 • Kotynia Jan – czołowy hodowca Polski.

Aktualności

2004-11-24 – Zdzisław KarońKotynia Jan czołowy hodowca Polski
Oddział Częstochowa-I

PL-046-99-9665
Trzeci lotnik Konkursu Redakcji 2004 r.Wyniki 2004 r.

Kategoria wynik Oddział Okręg Region V
GMP 1076,38 Mistrz Mistrz Mistrz
Kat.”A” 149,19 Mistrz II-Vice Mistrz 10 przodownik
Kat.”B” 33,90 Mistrz Mistrz Mistrz
Kat.”C” 45,16 Mistrz I-Vice Mistrz 1przodownik
Kat.”D” 228,24 Mistrz Mistrz I-Vice Mistrz