2005-01-15 • GOŚCIE WYSTAWY KATOWICE 2005

Aktualności

2005-01-15 – Zdzisław Karoń


Józef Scheemacker stały uczestnik wystaw Ogólnoposkich,bardzo pozytywnie wypowiada się o naszych wytawach i hodowcach,uważa że Polska po Niemieckiej jest największą Wystawą Gołębi Pocztowych w Europie.